14 jun 2014 05:00

23 jan 2015 15:45

Leila Khammari: Ingen är för gammal för teknik

Föreställ dig en plats eller ett möte där du kan experimentera, upptäcka och utmanas. Ett möte där vetenskapen kommer till liv. Föreställ dig en sådan plats.

Jag skulle kalla den platsen, det mötet, för Science Center. En plats där teknik, naturvetenskap och entreprenörskap blir verkligt, greppbart, konkret och roligt. Forskning visar även att besök på Science Centers ökar lärandet och det är dessutom ett mycket bra komplement för lärare i deras viktiga undervisning.

När besökte du senast ett Science Center? I Sverige finns totalt 19 Science Centers, varav två i Skaraborg: Balthazar Science Center i Skövde och Dalénium i Stenstorp. Båda väl värda återkommande besök – för både ung och gammal. Ingen är för liten eller för stor för stimulans. Nyfikenheten är en stark drivkraft och individer vars sinnen stimuleras står bättre rustade för vardagens och livets problemlösning.

I Skaraborg finns dessutom en, i Sverige, unik kombination. På Balthazar har besökarna möjligheten att interagera och uppleva – på engelska. Genom att tidigt upptäcka engelskan får den unga besökaren en bra start för kommande arbetsliv. Den som missade chansen som ung har möjlighet att komma ikapp som vuxen – Science Centers är inkluderande med vetenskap som den gemensamma nämnaren. Det finns något för alla att upptäcka och det finns i Skaraborg.

På Balthazar i Skövde finns även KomTek en skola för teknik och entreprenörskap. Det fina med denna fritidsverksamhet är att den oftast handleds av ungdomar från Skövdes teknikgymnasier. Vilka förebilder! Verksamheten är bra, och fungerar så framgångsrikt att KomTek fick Mensapriset 2014, en del i motiveringen löd: ”KomTek tar fasta på lusten att lära och främjar på så sätt människans vilja att använda och utveckla sin intelligens”.

Det är därför glädjande att Skövde kommun, som är huvudman för Balthazar, positionerar sig för framtiden genom att ge Balthazar Science Center möjlighet att ta nästa steg som eget bolag. Science Center och KomTek – ett smörgåsbord av upplevelser – mitt i Skaraborg.

Teknik – det behöver alla ha.