16 aug 2014 08:00

23 jan 2015 15:48

Historieintresse blev snickerispecialitet

Med ett intresse för arkitektur- och kulturhistoria är steget inte långt till kyrkorum. För Anja Larsson och Håkan Bergsten på företaget Aspelid AB har inredning till kyrkor blivit en specialitet.
Håkan har även utvecklat ett klimatskåp för textilier och designat ett fällbart bord.

Företaget Aspelid AB, som tidigare hette Aspelid möbler och inredning, ligger i det tidigare församlingshemmet i Varnhem.

Designade textilskåp

I den stora salen finns numera maskiner och verktyg, och allt man behöver i en snickeriverkstad. Här tillverkar Håkan Bergsten specialdesignade möbler för kyrkor. För det mesta handlar det om skåp, garderober och andra förvaringsutrymmen för ömtåliga textilier, och de ska smälta bra in i den ofta mycket gamla kyrkomiljön.

Håkan och Anja har formgivit en specialgalge för mässhakar (prästens dräkt vid mässor) i samarbete med textilkonservator Ingeborg Skaar, och Håkan har också, med sedan tidigare känd teknik, utvecklat ett förvaringsskåp för textilier med inbyggd klimatanläggning.

– I början av 2000-talet upptäckte man ökade problem med mögelskador på textilier i kyrkor. En möjlig orsak, bland flera, trodde vi var att man sparade på värmen och på så vis skapade ett fuktigare klimat inne i kyrkan. 2003, när vi jobbade i Böja kyrka, fick jag idén om ett klimatanpassat textilskåp med rätt temperatur och rätt luftfuktighet.

Intresse för historia

Håkan startade företaget 1994 då det arkitektkontor som han jobbade på lades ner i spåren av svårigheterna inom byggbranschen.

– Jag hade då en verkstad vid sidan om, och hade jobbat med min far som var byggmästare och har genomfört många kyrkorestaureringar. Så jag slog in på det spåret igen.

Både Håkan och Anja är mycket intresserade av arkitektur- och kulturhistoria, och för dem var då kyrkorummet inte långt borta. Från början tillverkade de också kök till privatpersoner som ville ha något udda, eller hade ett hus med udda mått.

Anja började arbeta i företaget 2009. Tidigare var hon textilslöjdslärare i Skara och nu arbetar hon deltid i företaget med formgivning, färgsättning, administration och målning.

– Jag är också utbildad textilkonstnär och har egen ateljé hemma i Norra Lundby, och så har jag 30 procent som lärare på Axevalla folkhögskola där jag undervisar på utbildningen Modedesign.

Värdefulla material

De uppdrag som Håkan och Anja får innebär ofta att många lagar och regler ska följas eftersom det handlar om historiska byggnader och historiskt värdefullt textilmaterial.

Ofta utförs arbetet efter att församlingen har sökt och fått kyrkoantikvarisk ersättning, som betalas ut av staten.

– Jag brukar, tillsammans med en textilkonservator, åka till kyrkan för att ser hur det ser ut. Vi gör sedan ett förslag till länsstyrelsen, som måste ge tillstånd, och vi hjälper till med ansökan. Jag tycker att det är intressant när vi får vara med hela vägen, säger Håkan.

– Men det tar ofta tid, och ibland kan det ta två år från vårt besök tills det att vi utför arbetet.

Uppdrag från vården

Det senaste tillskottet i sortimentet är ett fällbart bord som Håkan har formgivit.

– Frågan kom från vården så vi gjorde det på uppdrag åt Västra Götalandsregionen. Men jag vet inte riktigt hur de tänker sig fortsättningen. Vi har satt upp ett provbord på KSS.

Bordet är tänkt till trånga rum där man inte får plats med ett vanligt bord. Det fällbara bordet hänger på ett metallbeslag som man fäster i väggen.

– Vi tycker att det är smidigt. Det är lätt att fälla upp och ner, och det finns varken spärrar eller skruvar utan bordet låser sig självt mot väggen, säger Anja.