16 aug 2014 04:00

23 jan 2015 15:48

Patric Ericsson: Den lokala kraften

På somrarna brukar jag ta mig tid att njuta av böcker. Det brukar bli både skönlitteratur, nästan uteslutande kriminallitteratur och faktaböcker. Denna fantastiska sommar, som vi till största delen spenderat vid vårt sommarparadis vid sjön Örlen och på sjöarna i Skaraborg, har också givit plats för en och annan bok.

Ett av kapitlen i boken the Switch beskriver hur en grupp gymnasieelever är med och vänder utvecklingen i Howard och Miner County en mindre stad och län i USA:s inland. Stadens utveckling har under längre tid varit negativ med färre jobb, minskat utbud av handel och sämre samhällsservice som effekt. Dessa gymnasieelever gör ett projektarbete och inser att de, och övriga enskilda medborgare, inte kan påverka styrelserna i de multinationella bolagen när det gäller fabriksflyttar och liknande. Dock inser de att i vilken butik varje enskild medborgare handlar sina varor har betydelse.

Ju mer pengar som spenderas lokalt desto mer pengarna stannar kvar i det lokala samhället och är med och bidrar till utveckling av företag, jobb och skatter. Eleverna gör ett upprop i staden där de ber varje enskild att försöka ändra beteende så att andelen av det man handlar lokalt ska öka med 10 procent. Denna relativt enkla handling var det som fick bollen att börja rulla och man lyckades ändra utvecklingen för staden och dess närregion.

Denna historia visare också att vi kan ta saken egna händer för att påverka utvecklingen även om den är globalt styrd. Detsamma gäller för oss här i Skövde och Skaraborg. Om företag handlar tjänster och varor lokalt, om vi som boende här handlar lokalt i våra butiker är vi med och skapar möjlighet för företag att utvecklas och växa sig starka på orten.

Företag som blir stora och arbetar på en större global marknad har nästan uteslutande en startkraft i stark lokal marknad. Utvecklingen av det lokala näringslivet ger förutsättningar för fler jobb som ger ökad köp- och skattekraft, vilket ökar skatteunderlaget och utvecklingen av våra städer och samhällstjänster.

Hur kan du förändra dina inköpsvanor och bidra till Skövdes tillväxt och utveckling?

  • Patric Eriksson