30 aug 2014 06:00

07 jan 2015 09:58

Input interiör levererar till myndigheter

AVTAL

Input interiör i Skövde skriver ramavtal med SKL Kommentus inköpscentral gällande möbler och inredning. SKL Kommentus är ombud för 500 myndigheter, bland annat Skövde kommun.

Ramavtalet består av åtta delområden varav de tre första nu är klara. Input interiör har fått förtroendet att leverera till samtliga tre områden; möbler till förskola, skola samt kontor och allmänna utrymmen. I sin helhet uppgår ramavtalets värde till cirka 379 miljoner kronor per år.

– Stor hänsyn har tagits till miljö- och hållbarhetsaspekter vilket känns extra bra när det bland annat handlar om möbler och inredning till skola och förskola, säger Mille Milehem, vice vd på Input interiör.