30 aug 2014 04:00

23 jan 2015 15:49

David Seiving: Några tankar i valtider

Krönika av David Seiving: Två veckor till valet och pannbenet ömmar av all valmedia (och magen spänner av Matfestivalsmat). Jag vill ändå be om överseende och dela några tankar om viktiga utvecklingsområden för Skövde. Frågor som jag vill se Skövdes valvinnare driva, oavsett partifärg.

1) Skövdes ska växa och då behöver det byggas fler bostäder. Vi behöver förtätning i centrum och nya bostadsområden. Vi behöver villor, bostadsrätter och hyresrätter. Vi behöver sticka ut, våga bygga högt och våga bygga annorlunda. Till genomförande.

2) Fler Skövdebor kräver fler jobb och de skapas av företag. Politikens roll är att bidra till ett företagsklimat som gör det till en konkurrensfördel att driva företag just iSkövde. Våra storföretag måste gilla att verka här, men även de många små (också i välfärden - vilket har gett ökad valfrihet, kvalitetshöjningar, nöjda kunder och större effektivitet – girighet är sällsynt). 4 av 5 jobb skapas i företag med mindre än 50 anställda. Enskilt viktigast för företagsklimatet lokalt är att bygglovshanteringen förbättras.

3) Tillgången till kompetens är nästa viktiga fråga. Att högskolan blir allt mer framgångsrik är otroligt angeläget även för kommunpolitiker. Med utbildningar som efterfrågas av näringslivet och anställningsbara studenter, som stannar i Skövde efter avslutade studier. Samverkan med näringslivet i grund- och gymnasieskolan, som vi har drivit i många år, måste också fortsätta utvecklas.

4) Ensam är inte stark och Skövde måste än mer bli motorn som driver Skaraborg framåt. Vi behöver bli en gemensam arbetsmarknadsregion. Infrastrukturen är den viktigaste delkomponenten - E20, järnvägen och bättre kommunikationer på tvären. Allt detta kräver ökad samordning i Skaraborg och 15 kommuner är för många för effektiv sådan. Skaraborg skulle gynnas av att kommuner rent praktiskt går samman. Detta kräver politiskt mod men behövs tror jag.

5) Många företag är verksamma i besöksbranscher och Skövdes utvecklingspotential är stor. Fantastiska Billingen direkt vid det egna huset, men även Vänerskärgård, Vätterstrand och upplevelseparker på tomten. Locka fler besökare och stärk paketeringen av Skövderegionen, det gynnar även Skövdebon. Upplev Skövde.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.