13 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:50

Patric Eriksson: Något saknas i valdebatten

Alla partier pratar om att det behövs fler jobb, men jag hör väldigt lite om hur vi ska skapa bättre förutsättningar för att nya företag ska skapas. Företag som kan växa och skapa nya arbetstillfällen.

Den ekonomiska historien visar att det är naturligt att företag startar, växer och försvinner. Därför behövs ett ständigt tillskott av nya företag som kan ta vid när omvärldens förändring gör att gamla affärsidéer inte längre bär. Om man nettoexporterar produkter och tjänster utanför sina gränser skapas, genom de nya pengar som tillkommer, bättre möjligheter för allmän välfärd i ett samhälle (här finns det sedan olika ideologier på vilket sätt detta på bästa sätt fördelas och där tar jag i denna text ingen ställning).

Jag tycker att vi behöver skapa ett system som ger fler människor möjlighet att pröva sina idéer och utveckla företag. Forskning visar att företag startade av människor ”mitt i livet” har större chans att bli framgångsrika genom att lyckas skapa växande företag. Detta beror bland annat på att dessa företagare genom tidigare erfarenheter och yrkesroller identifierat utmaningar och behov i företag och samhällsfunktioner. Därefter, genom kunskap och uppfinningsrikedom, kan de ta fram lösningar på dessa upplevda problem. Utöver detta behövs nätverk som ger tillgång till marknad och partners.

Att hoppa av mitt i karriären för att starta företag är i sig ett vanskligt val, att man sedan omedelbart blir av med alla samhällets skyddsnät innan man vet att det har en möjlighet att bära sig gör valet än svårare. Detta kräver en mycket speciell livssituation och eller tillgång till en massa pengar, något som är få förunnat. Så, som ett inlägg i debatten tycker jag att alla partierna bör beakta att ta fram ett förslag som gör det möjligt för människor mitt i livet att kunna starta företag och ändå ha möjlighet att vabba, vara sjukskriven, bli arbetslös under företagets uppstartsfas. Jag tror att det skulle innebära att fler vågar ta chansen och förverkliga den där idén de gått och funderat på på jobbet. Insatser för detta skulle bli en investering som utvecklar vårt samhälle och ger mer pengar att fördela.