27 sep 2014 04:00

23 jan 2015 15:51

Nyfiken i en strut

Varför då? Ok, men varför är det på det sätter? Hur menar du då? Jaha, innebär det alltså att...? Men hur gör ni när...? Aha, menar du att...? Jag förstår.

En av mina drivkrafter är nyfikenhet. Jag träffar många människor både genom jobbet, i mitt uppdrag för Skövdes näringsliv och privat. Dessa möten är fin jordmån för nyfikenhet, som när den planteras växer till förståelse.

Utrustad med nyfikenhet leder varje fråga till en ny fråga och ökad förståelse. Att förstå det enskilda företagets affärslogik, vad man står i just nu, vilka utmaningar och möjligheter som finns. När man väl börjar fråga blir varje bransch intressant.

På samma sätt är det med människor. När frågvishet paras med aktivt lyssnande lär man sig ofta oanade saker och bygger relationer. Svälj sucken inombords nästa gång du får en svårpratad person till bordet på en middag och släpp loss nyfikenheten. Den största risk du tar är att ge den du samtalar med lite uppmärksamhet - och det behöver vi alla.

Jag tror att nyfikenhet går hand i hand med utveckling. Nyfikenhet är en förutsättning för att utforska möjligheter eller komma till rätta med problem. Hur menar du att er produkt utvecklar min verksamhet? Vilka behov har mina kunder? Vilka förväntningar behöver jag uppfylla för att min kund ska bli nöjd. Och så vidare.

Som du vet brukar jag tala mig varm för Skövdes utveckling. Våra framgångsrika företag har inte sett begränsningar utan nyfiket utforskat möjligheter och kontinuerligt blivit bättre. Skövde av idag är en frukt av mångas nyfikenhet och visioner.

Så låt mig slå ett slag för fortsatt och ökad nyfikenhet. Låt oss närma oss de problem och möjlighetsområden vi upplever idag med ett nyfiket och öppet sinne, då växer förståelse och lösningar fram. Då kan vi bottna varför bostadsbyggandet inte tar fart, varför inte fler studenter stannar i Skövde efter avslutade studier och så vidare. Vi kommer framåt och vidare.

Och till sist, ge nyfikenheten spelrum i ditt eget liv. I all enkelhet är det en metod för att må bra.

  • David Seiving

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.