05 okt 2014 08:00

23 jan 2015 15:51

Grönt Skövdeföretag växer

Hela familjen Larsson arbetar i företaget

Grönsakshuset i Skövde är familjeföretaget som vuxit i snabb takt – inte minst i och med köpet av GeBe Frukt. Visionen är nu att man ska öka omsättningen till 100 miljoner kronor nästa år.

Grönsakshuset i Skövde är ett välkänt grossistföretag som också lockar många kunder till sin butik på Mariesjö. Men vad kanske inte alla vet är att företaget de senaste åren har vuxit i snabb takt – nu bygger företaget dessutom nya lokaler i Stallsiken.

– Vår omsättning har ökat med tio miljoner kronor årligen de senaste fyra åren. I år räknar vi med att landa på cirka 70, säger Håkan Larsson, vd.

Men visionen för nästa år är 100 miljoner kronor. Detta stora kliv kan bli fullt möjligt tack vare att Grönsakshuset alldeles nyligen köpte Falköpingsföretaget GeBe Frukt och Grönsaker.

– Företaget gick i konkurs för några veckor sedan, något jag snabbt fick kännedom om. Där väcktes ett intresse som ledde fram till att vi tog över.

I GeBe ingår också företaget Åslebönan som nyligen fusionerats med Falköpingsföretaget.

– Vi har velat växa ytterligare och utöka vårt geografiska område. I och med köpet blir det så, GeBe hade kundunderlag från Falköping och söderut och nu kan vi utöka området ytterligare, även västerut.

Skövdeföretaget har också på sätt och vis tagit över E-Grönt i Mariestad.

– De två ägarna har fått fastanställning i vårt företag, samtidigt har deras kunder, som har velat, gått över till oss.

Innan övertagandet hade Skövdeföretaget 20-talet anställda, i och med att ett antal GeBe-anställda erbjöds fortsatt arbete, har personalgruppen utökats med sju.

Grönsakshuset startade i slutet av 1980-talet, där var Håkan Larssons pappa, mamma och syskon delaktiga. Håkan själv har arbetat och varit delägare i företaget i över 20 år – men nu är allt extra roligt.

– Jag äger och driver företaget tillsammans med min fru Lisa och våra barn Sebastian och Jennifer – alla är verksamma här.

Snacka om familjeföretag...