25 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:52

David Seiving: Svenska är nyckeln

Världen är en fascinerande plats. Både Sverige och fjärran land. Jag har haft förmånen att få resa till flera kontinenter och i många länder, både i jobbet och på egen hand. Mötet med andra kulturer är oerhört inspirerande.

Det finns så många intressanta människor och vackra platser. Mina erfarenheter föder stor tacksamhet för mycket som är bra i Sverige. Men öppnar också ögonen för att världen är större än Sverige (överraskande va?) och att det går att göra saker på andra sätt.

Sverige och Skövde av idag är världen i miniatyr, med människor från alla världens hörn som nu tillsammans är svenskar. Häri finns en stor glädje men också en stor sorg. Glädje för att det berikar vårt samhälle. Högst påtagligt för mig personligen genom möjligheten att möta och bygga relationer till människor med helt andra erfarenheter än jag själv. Allt ifrån skyddssökande till högutbildade som söker en ny framtid.

Någonstans finns här också min sorg, som bottnar i vad jag skulle påstå är ett integrationsmisslyckande. Begåvade människor som inte kommer till sin rätt. Och företag som går miste om deras kompetens. I allt väsentligt är nyckeln det svenska språket. Undantag finns men på nästan alla arbetsplatser behöver man prata god svenska.

Svenska är nyckeln till utbildningssystemet för outbildade och till arbetsmarknaden för utbildade. För inflyttade med hög akademisk utbildning saknas tillräckliga strukturer för snabbt inträde i samhället. Både för att lära sig svenska och för verifiering av kompetens förvärvad i annat land. Högskolan i Skövde tar emot många personer från andra länder för studier på mastersnivå. Tyvärr flyttar många vidare till ett tredje land som bättre tar tillvara deras kompetens och många som är kvar fastnar i lågkvalificerade jobb. Nyckeln till och för denna begåvningsresurs är det svenska språket. Förloraren när nyckeln saknas är Sverige, företagen och personerna själva.

Jag har skrivit tidigare om nyfikenhet som utvecklingskraft och väg till ny kunskap. Nyfikenhet tvingar oss också att utmana invanda tankemönster. Vad kan vi göra lokalt i Skövde för att accelerera språkundervisningen och underlätta integrationen? Dessa frågor måste ställas. Vi har inte råd med annat.