03 nov 2014 14:10

07 jan 2015 10:22

"Småföretagen i Tibro mår bra"

Under 2013 ökade värdet på småföretagen i Tibro med 4,1 procent. Kommunen är på plats 180 i en jämförelse av värdetillväxten bland landets 290 kommuner.

I genomsnitt ökade värdet på Sveriges småföretag med 4,3 procent under 2013.

Tomas Hjelström, expert på företagsvärdering och chefsanalytiker vid Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB, har tagit fram den nya värdebarometern:

– Småföretagen i Tibro mår bra. Ökningen av det samlade värdet under 2013 kan ses som ett mått på företagens långsiktiga lönsamhetsutveckling.

Undersökningen omfattar 61 aktiebolag i Tibro med mellan en och 49 anställda som har kalenderår som bokslutsperiod.

Ökning

2012 värderades aktiebolagen till sammanlagt 295 miljoner, ett år senare var de värda 307 miljoner, en ökning med 4,1 procent.

Värdebarometern är en indikator på konjunkturen och ger information om tillståndet för Sveriges småföretag både på kommun och riksnivå.

– Går de mindre företagen bra, går Sverige bra. Det är där de flesta nya jobb skapas.

Värdebarometern gör det möjligt att se hur småföretagsamheten i kommuner och regioner förändras över tid och man kan jämföra utvecklingen i glesbygdsområden med storstadslänen.

  • Anita Enocksson