08 nov 2014 04:00

23 jan 2015 15:53

Nu har du chansen - ta tillfället i akt

Var och varannan vecka får jag förfrågningar från företag, som inte sitter i Gothia Science Park, som vill komma i kontakt med studenter vid Högskolan i Skövde. Enbart förra veckan var det tre olika företag i Skaraborg som ringde mig med detta ärende. Oftast är det för att företagen ser ett behov av tillfällig kompetensförstärkning, hjälp med ett utvecklingsuppdrag och allra helst möjlighet till rekrytering.

Examensarbeten är ett bra sätt att komma i kontakt med den kunskap som undervisas om på högskolan. Det är också ett bra sätt att komma i kontakt med nya möjliga medarbetare. Då examensarbeten är en del av studentens utbildningsprogram är dessa planerade och schemalagda för att passa in med övriga kurser och moment som ingår i utbildningen. Därför behövs planering både från studentens och företagens sida för att det ska bli ett tids- och resurseffektivt samarbete.

Mina erfarenheter är att många företag har kort planeringshorisont när det gäller att komma i kontakt med studenterna, ofta är det bråttom eller rent av akut och då är examensarbeten ett mindre bra eller rent av omöjligt sätt. Själv anser jag att ett lyckat examensarbete knyter ihop studentens studier, är utmanande på så sätt att det testar individens gränser och ger relevant bidrag till reella frågor/problem som ställs i ett företag eller organisation. I många lyckade fall leder detta sedan till en anställning i det aktuella företaget.

Nyexaminerade studenter är attraktiva på arbetsmarknaden och det gäller att vara på tå för att vara ett av de företag som lyckas attrahera dessa talanger. Om knappt två veckor finns alla möjligheter för företag att ta direktkontakt med studenter som är i ett skede att planera för sitt exjobb. Närmare bestämt tisdagen den 18 november. Då ordnas exjobbsmässor på Högskolan i Skövde och Gothia Science Park.

Om du någon gång funderat på att komma i kontakt med studenter för att belysa och eventuellt lösa något av era problem, passa då på att delta i dessa mässor. Kolla om exjobb är en möjlig väg för dina problemställningar. En bonus är att du samtidigt kan stifta bekantskap med många av dem som strax tar sin examen från Högskolan i Skövde.

  • Patric Eriksson