15 nov 2014 04:00

23 jan 2015 15:53

Désiree Lerider: Om att tänka innan man pratar

Den stora snackisen i affärspressen den senaste veckan har varit Tvärnit Stockholm, om att S-regeringen vill frysa byggandet av förbifart Stockholm fram till den 1 maj.

Under tiden ska det utredas huruvida det ska byggas klart eller inte. Det innebär en kostnad på 4 miljoner kronor per dag i ökade kostnader på grund av att byggandet drar ut på tiden. Samtidigt är det åtskilliga företag som blir lidande ekonomiskt av stoppet och alla som arbetar med projektet, risken är att dessa människor går vidare till andra uppdrag vilket gör att när det drar igång igen har man har förlorat bra kompetens. Nog om detta snart men en sak som jag har reagerat mycket på är hur våra politiker trampar i klaveret vad gäller sin medieträning. Dagens Industri frågade infrastrukturministern Anna Johansson om vad hon och regeringen anser om att Tvärnit Stockholm kostar 4 miljoner per dag extra. Hennes svar blev: I den totala budgeten som satsningen kommer kosta är det inte mycket pengar. Hur kan en politiker uttala sig så slarvigt om så mycket pengar? Hon har visserligen rätt i sak men det visar på en nonchalans gällande pengar och brist på respekt för alla de företag som avsatt resurser för att kunna genomföra byggandet.

Vi företagare jobbar och krigar i en konkurrensutsatt marknad. Ett av våra starkaste konkurrensmedel är bland annat vår förmåga att bygga bra relationer med våra kunder. Att bygga förtroende genom att bland annat vara lyhörd, omtänksam, ödmjuk och visa att vi är en part som kunden kan lita på. Klarar vi inte det så byts vi snabbt ut mot någon annan leverantör. Hade jag uttalat mig lika slarvigt som Anna Johansson gjorde skulle vi på Factum snabbt tappa flera kunder och troligtvis snart stå helt utan.

Många politikers förståelse för oss företagare och de villkor vi lever med verkar vara ytterst begränsat vilket jag tycker är konstigt. I mitt jobb är det ett måste att förstå kunderna, deras verksamheter, vardag och förutsättningar. Jag ska veta vad det är som driver deras affärer till avslut och jag behöver förstå kundernas kunder för att vi som byrå ska kunna ta fram rätt kommunikation. Ingen av oss på Factum har problem med att sätta oss in i detta. Och vi är nog som folk är mest, hyfsat normalbegåvade. Det jag är ute efter är att en politiker bör ser till att vara insatt i det han eller hon ska ta beslut om och att man ska tänka innan man pratar!

Jag tycker i och för sig att våra lokala politiker här i Skövde är helt okej. De vet att det krävs satsningar på bredden och att alla bör involveras för att vi tillsammans ska kunna ladda Skövdes varumärke som företagarkommun och en populär kommun att bo och leva i. Satsningen på Next Skövde är ett bra exempel, destinationsbolaget är en viktig part som dagligen jobbar för att stärka vår stads varumärke!

Men kära lokalpolitiker, lova att ni aldrig uttalar er så nonchalant som Anna Johansson gjorde om Tvärnit Stockholm. Tänk utifrån ett företagarperspektiv innan ni tar beslut om eventuella satsningar och nedläggningar. Ta gärna hjälp av oss invånare och företagare om ni vill låna våra hjärnor ett tag.