29 nov 2014 07:00

23 jan 2015 15:54

Värna omtänkaren i dig

Vår tids analfabeter är, enligt framtidsforskaren och författaren Alvin Toffler, inte de som inte kan läsa och skriva. Vår tids analfabeter är snarare de som inte kan lära sig, lära sig av med kunskap och därefter lära om.

Denna insikt ställer krav på oss att utveckla vårt kritiska tänkande. Att vila i en uppfattning utan att ta den för given. Bland årets Nobelpristagare hittar vi riktiga ”omtänkare”. Jag inspireras lite extra av Stefan Hell - en av tre nobelpristagare i kemi. Ett bra exempel på person som inte stannat i vedertagen föreställning utan vågat vända och vrida på en tes och hittat ett alternativt angreppssätt.

I Hells fall handlar det om att se bortom den begränsning som fysikern Ernst Abbe föreslog i slutet av 1800-talet. Den om att inget ljusmikroskop någonsin kommer kunna visa detaljer som är mindre än halva ljusets våglängd.

Sagt och gjort - om det inte går att ändra ljusets våglängd kanske det går att hitta en annan väg. I det här fallet genom att bygga upp en mosaikbild av många små bilder som tillsammans ger en högupplöst bild genom att tända och släcka ett område i mitten av molekylerna, precis som vår egen hjärna ritar en bild av ett mörkt område som vi lyser upp genom att snabbt svepa från en sida till en annan med en ficklampa. Detta nanoskop är nu ett viktigt verktyg för forskare som vill studera levande celler på ett sätt som aldrig tidigare kunnat göras.

Det jag tar med mig från Hells forskning är inte bara ett viktigt hjälpmedel för forskare som vill följa cellers utveckling utan även förmågan att se förbi vedertagna principer – trots att de går stick i stäv med accepterade konventioner. Hell flyttade från Tyskland till Finland där han fann ett universitet som accepterade hans forskning.

Det finns alltid en lösning även om vi inte har tillgång till den idag. Jag tror även att allt som är vedertaget idag kommer ifrågasättas, ska ifrågasättas. Varför gör vi som vi gör - gör vi det vi gör för att vi alltid gjort så eller för att vi anser det vara den bästa lösningen för tillfället?

Det är lätt att avfärda en annorlunda tanke som orealistisk eller stå fast vid en gammal metod. Tänk då på att vår tids analfabetism snarare handlar om oförmågan att lära, lära sig av med kunskap och därefter lära om.

Värna omtänkaren i dig.

  • LEILA KHAMMARI, VD LICHRON