20 dec 2014 09:00

23 jan 2015 15:55

Nytt steg för Skövdeföretag

För att stärka företaget VA teknik AB i Borås har Hydria invest AB förvärvat Skövdeföretaget Mellegård & Naij AB.

VA teknik AB har tillverkat mekanisk utrustning för vattenrening i 40 år och har levererat slamskraputrustning till kommunala avloppsreningsverk på den svenska marknaden.

VA teknik ingår i Hydria invest AB, en industrikoncern med verksamhet inom luftbehandling och vattenrening där även dotterbolagen Rasch, Bevent rasch och Rasch direct ingår. Koncernen omsätter runt 180 miljoner per år och har cirka 100 anställda.

Hydria invest har nu förvärvat Skövdeföretaget Mellegård & Naij AB för att stärka VA teknik.

– Vår förhoppning är att bolagen ska berika varandra. Det finns ingen konkurrenssituation mellan bolagen utan de kompletterar varandra, säger Hydria invests vd Micael Barrstrand.

Mellegård & Naij startades 2002 och designar, tillverkar och säljer mekanisk utrustning för vattenrening och avfallshantering.

Produktionen ligger i Skövde och sysselsätter 20 personer. Försäljningskontor finns i Kungsbacka.