24 jan 2015 10:00

29 jan 2015 06:01

Leder branschen till nytt mål

VÅMB: Eklunds bildelslager deltar i Chalmersprojekt

Miljötänk. Nu ska 95 procent av allt material i bilar återvinnas, enligt ett nytt EU-mål. Eklunds i Skövde deltar i ett projekt på Chalmers och bygger ut för att klara de nya kraven.
Svårigheterna blir att få kedjan att fungera hela vägen och att få ekonomi i hanteringen.

Fram till nu har man återvunnit 85 procent av allt material i bilar som har tjänat ut. Från och med i år ligger EU-målet på 95 procent, och det räknas på vikten.

På Eklunds bildelslager i Skövde har man känt till det nya målet under en längre tid och man deltar nu i ett Chalmersprojekt tillsammans med två andra företag i Sverige.

Även branschorganisationen, Sveriges bilåtervinnares riksförbund, deltar i projektet.

Är tveksam till målet

– Vi har valt att testa Volvo och Golf som är vanligast i Sverige. Nu jobbar forskarna i projektet med att ta reda på hur vi ska nå 95 procent. Det gäller framför allt plast av olika slag, säger Dag Eklund, vd på Eklunds bildelslager i Våmb.

– Vi får se om 95 procent är ekonomiskt hållbart. Plasten ska egentligen återvinnas eftersom deponi inte är tillåtet längre. Jag har också tagit reda på om det skulle gå att lämna det till förbränning, men det skulle kosta så mycket att det inte var hållbart.

Dag Eklund poängterar producentansvaret, och att de borde tänka mer på materialen, även om hela branschen har ett ansvar.

– Jag är lite tveksam till om det kommer att gå att återvinna 95 procent. De olika plasterna är ett bekymmer och vi har en stor utmaning framför oss.

En marknad krävs

För att kunna återvinna allt mer material krävs det att det finns en marknad för det. Bildelsföretag måste kunna hitta ekonomi i att lägga ner mer arbete på demontering.

Metaller, såsom stål, koppar och aluminium, går att sälja. Men det är värre med ovan nämnda plast, och även glas.

– Det finns mellan 20 och 25 kilo glas i varje bil och det får vi betala för att bli av med. I Sverige är vi så duktiga på att samla in glas att det finns ett överskott. Jag har försökt att sälja till andra länder men det går inte.

När det gäller plasten så är det i första hand stötfångare och bensintankar som man måste hitta en lösning för eftersom de är volymkrävande.

Ny utmaning

Ett annat problem är sätena. Det finns både olika metaller, elektronik och skumgummi i stolarna, men inget av det återvinns i dag.

– Vad jag vet finns det ingen återvinningsteknik för den typ av plast som skumgummit består av, och sätena plockas inte isär för återvinning.

– I de nya hybridbilarna finns det mycket el och även sällsynta jordartsmetaller i den nya tekniken. Men hur det ska återvinnas blir en ny utmaning för det ingår inte i det här projektet.

Bygger ut

En del i arbetet med återvinning är att det måste ske maskinellt och vara effektivt för att bli lönsamt. Dotterbolaget, som heter Eklunds återvinningsteknik, har nu köpt grannfastigheten.

– Vi har utökat med 46 meter åt Skarahållet och det var vår farbrors skrotgård.

– Nu håller vi på med markjobb på den nya tomten och jag tror att vi kan vara i gång där om ett år. I första hand blir det en stor platta med oljeavskiljare där grovarbete med maskiner ska göras.

När alla delar som ska återvinnas är borttagna körs bilarna iväg till fragmentering där de mals ner. Där skiljer man ut resterande metall som säljs till järnverk.

– Det som blir kvar är avfall och det vet jag inte var de gör av, säger Dag Eklund.

Bilåtervinning och Eklunds i siffror

180 000 bilar, cirka, skrotas i Sverige varje år.

130 000 bilar, cirka, är gamla när de skrotas och på dem finns färre användbara reservdelar.

3 500 bilar, cirka, kommer till Eklunds varje år.

90–95 procent av dem är så kallade försäkringsbilar.

1 200 delar, cirka, i veckan tar företaget tillvara från skrotbilarna.

100 000 detaljer, cirka, har de i lager.

2014 återvann företaget 91 procent av allt material i bilarna.

4 800 kvadratmeter har Eklunds utökat med.

32 000 kvadratmeter är företagets totala yta.

32 personer arbetar i företaget.

1 person ytterligare behöver anställas.

Källa: