07 feb 2015 04:00

07 feb 2015 04:00

Att lyssna kan ge ny energi

Att lyssna på föredrag eller att delta i seminarier och kurser kan ge så mycket energi till den enskilde deltagaren likväl som ny kunskap att användas i utvecklingen hos en arbetsgivare eller i det egna företaget.

När föredrag och andra sammankomster attraherar deltagare från olika verksamheter, med olika bakgrund och kunskap skapas ytterligare dynamik och möjlighet till både kunskapsmässiga och energimässiga injektioner.

Förra veckan deltog jag på Näringslivsforum i Skövdes första frukostmöte för året. Denna gång var Input Interiör värd. På mötet, som var fullsatt, deltog inte enbart företagsrepresentanter från Skövde utan även från våra grannstäder. På frukostmötet intogs god frukost samtidigt som vi även fick lyssna på värdföretaget samt en kort föreläsning om att skapa fokus i sin vardag, såväl på arbetet som på det personliga planet.

Jag tror att det var många som i likhet med mig fick sig en tankeställare och gick tillbaka till sin arbetsplats med tankar och idéer som kommer att förbättra för både individ och företag.

Senare i veckan var jag på Rotary Billingens lunchmöte där dagens förläsningstema var ledarskap och drivkrafter. Åhörarna var Rotarymedlemmar och gäster med bakgrund från både näringsliv och offentliga verksamheter. Den efterföljande diskussionen när människor med olika erfarenhet och kompetens sätter budskapet i sin egen vardags sammanhang och delar med sig av sina reflektioner sår frön som skapar ökad förståelse för andra verksamheters verklighet samtidigt som det bidrar till utvecklingen av sin egna.

Något som jag själv tycker är svårt, och jag tror att det kan vara fler än jag som har detta problem, är att prioritera att gå lyssna på det där föredraget som verkar intressant. Jag känner ju att jag inte har tid för allt som måste göras ”just nu”. Då är det än svårare att välja att lyssna på något som vid en första anblick inte är direkt kopplat till det projekt, den arbetsuppgift eller den förmåga som ligger i direkt fokus för en själv eller företaget.

Men samtidigt, det kan ge så mycket att ta del av något som inte är ens uppenbara första val med en fulltecknad almanacka och en lång att-göra-lista. Influenser från helt andra verksamheter och kunskapsområden kan ge dig nya dimensioner och nytt sätt att se på ditt arbete, ditt företag. Rotarys lunchföreläsningar är ett tillfälle som ger mig dessa möjligheter. På Gothia Science Park kommer vi under året att öka antalet öppna tillfällen där du som deltagare ges mötesmöjligheter för att lyssna på föredrag, delta i workshops och skapa nya kontakter för att ventilera tankar och idéer. Jag hoppas att du tar tillfället i akt att lyssna till och delta i något som ligger lite vid sidan av dina vanliga ryggmärgsval.

  • Patric Eriksson, vd Gothia Science park

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.