21 feb 2015 06:00

21 feb 2015 06:00

Kompetens som gör skillnad

Vårt samhälle är byggt på att vi varje månad avstår pengar för vård, skola, omsorg och annan samhällsservice. Den solidariteten är grunden för hur Sverige är byggt. Att dessa skattepengar används på ett så klokt och resurseffektivt sätt som möjligt är förstås viktigt.

I Skövdes fall sköts delar av verksamheten via kommunala bolag. Näringslivsforum har sedan länge föreslagit kommunen att dra nytta av den kompetens som finns i näringslivet i styrningen av dessa. Nu har kommunen valt att öppna för externa ledamöter i sina bolagsstyrelser och vi har fått förtroendet att vara med och ta fram förslag på lämpliga kandidater. Det är glädjande för Skövdes utveckling.

Hur en verksamhet utvecklas påverkas i mycket stor utsträckning av hur det leds. Två företag som erbjuder samma produkt/tjänst kan utvecklas åt helt olika håll beroende på vad styrelse och ledning gör. Ledarskap gör skillnad.

Under senhösten och vintern har Näringslivsforum jobbat med att ta fram lämpliga kandidater till de kommunala bolagen. Låt mig dela några reflektioner.

För det första är jag imponerad över de många duktiga människorna som är verksamma i Skövde. Genom sitt ledarskap skapar de arbetstillfällen och värden i företagen där de är verksamma. De är hjältar som förtjänar stor uppskattning. Att några av dem nu ställer sin kompetens till det allmännas förfogande är fantastiskt.

Det andra jag tänker på är det stora engagemanget som finns för Skövde. Alla personer vi har pratat med är smickrade av möjligheten att bidra till utvecklingen av vår stad. Man har ett hjärta för Skövde och Skaraborg. För alla passar det inte med arbetssituationen, men redan att få frågan uppfattas som hedrande och många vill bidra med sin kompetens och sitt driv.

Vilka som föreslås har du kunnat läsa om i gårdagens tidning. Jag är väldigt nöjd med de förslag som vi har lämnat till kommunens valberedning. Det är män och kvinnor med stor kompetens från många olika verksamheter och med stort förtroendekapital. De har visat att de gör skillnad där de engagerar sig och jag är övertygad om att de kommer att göra det även i detta uppdrag. Det är positivt för Skövdes utveckling och för hur våra skattepengar används.

  • David Seiving, ordförande Näringslivsforum Skövde