28 feb 2015 06:00

02 maj 2015 15:27

Snickaren som byter fönster

NÄRINGSLIV: Har hittat egen nisch

Anders Eriksson i Lerdala driver företaget Snickarglädjen. Han har hittat sin egen nisch och driver sin verksamhet med lätthet utan att behöva arbeta så mycket som många andra företagare gör.

För tio år sedan startade Anders Eriksson företaget Snickarglädjen vars verksamhet går ut på att åka hem till människor och byta fönster i deras bostad.

– Jag halkade in på ett bananskal och samarbetar i dag med fönsterföretaget Morpus som förmedlar kontakten mellan mig och kunden, förklarar Anders.

Kunderna kontaktar Morups för att de behöver ha hjälp att sätta in eller byta ut ett fönster och Anders åker och installerar det hos dem.

Smidigt upplägg

Avtalet med Morups innebär att Anders inte behöver lägga tid på att ragga nya kunder utan kan ägna sig åt hanverket som han är bra på och tycker är roligt.

– Jag tycker det är väldigt smidigt, eftersom många som är egenföretagare måste lägga ner väldigt mycket tid på att försäkra sig om att de har tillräckligt med kunder för att klara räkningarna, men jag har ju en orderstock varje månad så jag vet att jag klarar mig, säger han.

Samarbetet gör det även möjligt för honom att fokusera på endast fönsterbyten.

– Det är ju det jag kan och jag har optimerat min verksamhet för just det, exempelvis har jag utformat ett verktygsfack i bilen där jag har enkel tillgång till allt jag behöver.

Han menar att det gör att han kan vara effektivare än många av sina konkurrenter som kanske måste ägna sig åt en bredare snickarverksamhet.

Uppskattat av kvinnor

Det han tycker är roligast med att byta fönster är att kunderna ofta blir väldigt glada när de får ett nytt fönster.

– Framförallt blir kvinnorna väldigt glada eftersom de kanske varit vana vid fönster, som när man öppnar upp dem, består av sex sidor som ska putsas och hållas rena.

– Med de nya är det mycket lättare och det är det många som uppskattar, säger han.

Dessutom menar han att nya fönster har bättre isoleringsegenskaper och sänker energikostnaden.

– Man brukar ju säga att skillnaden mellan gammalt och nytt är att det med de gamla fönstren var det dragigt och kallt och med de nya fönstren är det smidigt och varmbonat.

Var realistisk

Även om han själv är nöjd med sin egen situation som egen företagare vill han höja ett varnande finger åt de som funderar på att starta något eget.

– Tyvärr tror jag det finns många drömmare där ute och det är viktigt att vara medveten om vad som väntar och ha en realistisk affärsplan.

– Att få starta-eget-bidrag eller ha ett startkapital är nästan en förutsättning för att lyckas, avlutar Anders Eriksson.

  • Anna Leijon