01 mar 2015 09:00

01 mar 2015 14:15

Ny grafisk profil i Skövde

SKÖVDE: Ska teckna avtal med reklambyrå

Skövde kommun upphandlar nu en ny grafisk profil. Den ska spegla hur Skövde ser ut i dag.

– Intresset är oerhört stort från reklambyråer över hela landet, säger Christina Herthnek, Skövde kommun.

Skövde kommuns nuvarande grafiska profil togs fram 2001. Sedan dess har mycket hänt – nu är det dags för en ny grafisk profil anser kommunen.

Behöver stärkas

Dessutom anser den politiska ledningen att koncerntillhörigheten behöver stärkas. Därför ska den nya grafiska profilen även tydliggöra att de kommunala bolagen tillhör koncernen. Den nya grafiska profilen ska spegla hur Skövde ser ut idag, anpassas till nya sätt att kommunicera och tydliggöra vilka verksamheter som ingår i Skövde kommunkoncern.

Jätteintresse

Den 20 februari gick Skövde kommun ut med en anbudsinbjudan för att teckna avtal med en reklambyrå som ska hjälpa kommunen att ta fram den nya profilen. Senast den 30 mars ska anbuden vara inne.

– Intresset är väldigt stort, det trillar in nya reklambyråer, flera om dagen, säger Christina Herthnek, kommunikationschef i kommunen.

– Det känns så klart jätteroligt. Alla är välkomna med anbud, men eftersom vi anser att det är viktigt med de lokala byråerna så har de fått en särskild inbjudan.

Under hösten beräknas den övergripande grafiska profilen kunna presenteras för och beslutas av kommunfullmäktige. Därefter påbörjas arbetet med att anpassa Skövde kommuns, Arena Skövdes och de kommunala bolagens logotyper och grafiska manualer.

Kostnaden oklar

Det är enligt Herthnek för tidigt att säga vad det kostar att ta fram en ny grafisk profil.

– Vi har faktiskt ingen aning, vi avvaktar anbuden.

En grafisk profil beskriver organisationens ”ansiktet utåt” i kommunikationen. Syftet är att bidra till en positiv bild av organisationen och skapa igenkänning.

I den grafiska profilen finns regler för hur bland annat logotyper, typsnitt och bilder skapar en enhetlig design som löper som en röd tråd genom organisationen.

– Det handlar alltså inte om att byta ut loggor, men det ska synas att vi tillhör samma ”familj”.