21 mar 2015 06:00

21 mar 2015 06:00

Stillastående är tillbakagång

Jag läste Percy Barneviks självbiografi för något år sedan. Böcker är ett av mina stora intressen och mellan romanerna gillar jag att fördjupa mig i andras livsberättelser.

Barnevik imponerar både som företagsledare och som filantrop. På ett ställe i boken illustrerar han behovet av ständig utveckling så här.

Tänk dig att du står i en rulltrappa på väg nedåt. För att inte flyttas nedåt måste du gå på stället. Vill du också röra dig uppåt måste du riktigt ta i.

Det vill säga; redan för att hålla jämna steg med utvecklingen i omvärlden krävs ständig förbättring – stillastående är tillbakagång. Ska man dessutom ta marknad eller utvecklas starkare än sin omvärld krävs ännu mer. Detta är en verklighet för varje företag, liksom för varje stad.

Näringslivsforum står med drygt 300 medlemmar starkare än någonsin och har goda möjligheter att påverka utvecklingen i Skövde. Men även i en ideell förening krävs ständig förbättring. Därför har styrelsen under vintern gjort en översyn av föreningens arbete.

Utgångspunkten måste vara ett tydligt uppdrag och en ny vision antogs på torsdagens årsmöte: Näringslivsforum ska aktivt verka för ett företagsklimat i svensk toppklass som leder till fler och växande företag i Skövde.

Likaså har vi jobbat igenom föreningens arbetssätt och värdegrund, som summeras på följande sätt:

Nyfiken. Näringslivsforum är en nyfiken organisation, vilket är grunden för att öka kunskap som omsätts till att utveckla och bygga Skövde.

Modig. Näringslivsforum är en tydlig och rak organisation som driver frågor för Skövdes bästa.

Tillsammans. Näringslivsforum strävar efter samarbetslösningar för att uppnå en dynamisk och långsiktig utveckling av Skövde.

Detta ska prägla hur näringslivet är med och bidrar till Skövdes utveckling. Närmar vi oss problem med nyfikenhet kommer vi att bidra till att hitta lösningar.

Vi ska vara modiga och våga spänna bågen, men också stå upp för det som gagnar Skövdes utveckling när obekväma saker behöver sägas.

Utvecklingen drivs tillsammans med både en bred delaktighet från företagen och i samarbete med andra organisationer, med kommunen och med Högskolan.

När vi är många som vill utveckling och drar åt samma håll kan vi göra skillnad och dessutom ha roligt på vägen. Välkommen att engagera dig.

  • DAVID SEIVING, ORDFÖRANDE, NÄRINGSLIVSFORUM SKÖVDE