22 mar 2015 12:00

22 mar 2015 12:00

På grön kvist efter tuffa år

SKULTORP

Efter några tuffa år ekonomiskt är Gustafssons blommor i Skultorp på grön kvist igen.
Bland annat satsar företaget stort på sin designavdelning och har där fått en ny och stor kundkrets. Men naturligtvis är krukväxter och snittblommor fortfarande den största delen i verksamheten.

När SLA besökte Gustafssons blommor i Skultorp på fredagsförmiddagen rådde febril aktivitet. På lördagen var cirka 200 kunder inbjudna för att besöka företaget och göra beställningar.

Satsade på design

Företaget gjorde en vinst på drygt en halv miljon kronor förra året men under några år dessförinnan var tillvaron tuff och utan vinster. Det gick bra ekonomiskt fram till 2010 men ökad konkurrens i branschen och förlusten av en stororder gjorde att man var tvungen att se över verksamheten.

Dessutom ville två av de fyra delägarna trappa ner med ålderns rätt för fyra år sedan, och de köptes ut.

– Ägarna ville då ta in en extern vd och jag började här, säger Kai Christensen.

De två som i dag äger företaget är Jack Rubensson och Örjan Roos. Den sistnämnda är son till grundaren Bengt Gustafsson och båda delägarna arbetar i företaget.

Kai berättar att man i dag är 22 anställda och det är ungefär lika många som man var tidigare. I övrigt har det skett många förändringar inom företaget sedan Kai kom in i bilden.

– Vi har tre avdelningar: snittblommor, krukväxter och tillbehör. Det är tillbehören, under namnet Gus design, som är en viktig del i vändningen.

La ner odlingen

Gus design är ett varumärke och under det säljer man krukor, band, pynt och allt som kan vara tillbehör till växter och blommor. Det handlar både om egen design och saker man köper in.

Sedan den avdelningen lanserades har man också börjat ställa ut på mässor.

– Tidigare sålde vi tillbehör inom vårt kundområde, men nu satsar vi på hela landet. Tillbehör är lätta att skicka. I dag har vi drygt 800 kunder och drygt 200 av dem köper blommor och växter. Vi exporterar även tillbehör till Danmark, Norge och Finland.

I dag sker ingen odling i växthusen i Skultorp, den la man ner för cirka fyra år sedan. Tidigare jobbade man i fyra växthus, och i dag är endast två uppvärmda. Där har man visningsrum, lager och kylrum för växterna.

– Det fanns ingen lönsamhet i att odla här. Bara att värma upp växthusen kostar väldigt mycket.

Fokus på rätt saker

1968 blev Bengt Gustafsson delägare i Mariestadsblommor, och delägarskapet finns kvar i dag. Där har man nyligen utökat till cirka 17 000 kvadratmeter och odlar mycket krukväxter.

Företaget köper även krukväxter från andra svenska odlare samt importerar från bland annat Danmark, Holland och Italien. Snittblommorna är till största delen importerade från bland annat Holland, Sydamerika och Kenya.

– Nu känns det som om vi är på rätt spår. Vi har rationaliserat och vi har fokus på rätt saker. Vi har också dragit ner på turer som inte var lönsamma.

Vill inte betala

I dag levererar man blommor i ett område som i princip sträcker sig mellan Norrköping, Karlstad, Uddevalla och Vimmerby. Kunderna är till största delen blomsteraffärer men även detaljhandeln finns representerad.

Det finns både miljö- och fairtrademärkta blommor men tyvärr har Gustafssons inte möjlighet att köpa in så mycket av de varorna.

– Det funkar inte. Kunderna är helt enkelt inte villiga att betala för dem.

Start på 50-talet

Gustafssons blommor har alltid varit, helt eller delvis, ett familjeägt företag. Bengt Gustafsson startade företaget 1954, då som en blomsterbutik i Skövde.

– Han tyckte snart att utbudet var trist och började göra egna inköpsresor till Danmark och Holland. Det spred sig och fler och fler ville att han skulle köpa även till dem. Tanken på en grossistverksamhet växte då fram.

Anläggningen i Skultorp byggdes på 70-talet och 1995 tog fyra delägare över, bland annat sonen Örjan Roos som nu är ekonomiansvarig.

– Bengt var en riktig entreprenör. Han lever fortfarande även om han är till åren kommen, säger Kai.