18 apr 2015 06:00

18 apr 2015 06:00

Att sätta resultatet i mitten

Jag satt i ett styrelsemöte tidigare i veckan. Vid några tillfällen gled diskussionen iväg men fördes sedan tillbaka på rätt köl när olika personer ställde den viktiga frågan varför.

För att nå resultat är det en fråga som knappast kan ställas för ofta.

I alla verksamheter pågår en mängd olika aktiviteter.

En del saker som görs är gamla arv och en del springer ur nya idéer.

Jag älskar idéarbete och frågan varför är ett bra sätt att driva utveckling framåt.

Men lika viktigt som att använda frågan varför för att lösa ett problem är att använda den för att syna det man gör.

Det jag närmar mig i mitt resonemang är att bli på det klara med syftet.

Speciellt med sådant som vi har gjort länge är det lätt att tappa bort syftet. Vi kan ha utvecklat en process till perfektion, men har vi inte syftet i fokus kanske vi gör helt fel sak.

Frågan varför hjälper oss att ställa in siktet så att vi ägnar oss åt det som skapar värde.

När syftet är tydligt har vi också kalibrerat vilket resultat vi vill uppnå.

En viktig del i Näringslivsforums verksamhet handlar om samverkan med kommunen och andra aktörer. Jobbar man tillsammans med andra är det viktigt att ha ställt frågan varför och tydliggjort både syftet och det förväntade resultatet.

Som Kristina Eklöf, näringslivschef på Skövde kommun, brukar säga: Vad är det vi sätter i mitten?

Med olika förståelse av målet pratar vi lätt förbi varandra och det blir frustrerande för alla.

Samma sak gäller lika mycket inom en organisation som mellan organisationer.

Jag pratar ofta om nyfikenhet som avgörande för utveckling och ordet nyfiken är också ett av tre värdeord i Näringslivsforum.

Utmana dig själv att vara lite mer nyfiken och ställa frågan varför lite oftare.

Du ska få se att diskussionerna når en högre höjd, att målet blir tydligare och så småningom om att resultatet blir bättre.

  • DAVID SEIVING ORDFÖRANDE NÄRIGNSLIVSFORUM SKÖVDE

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.