25 apr 2015 06:00

25 apr 2015 06:00

En utbildning som lönar sig

LEILA KHAMMARI

I över 30 år har Ung Företagsamhet drivit utbildningen UF-företagande där gymnasieelever, under ett läsår, får starta, driva och avveckla ett eget företag.

Även om det inte går att säga exakt vilka kunskaper och erfarenheter som är viktigast för att lyckas som entreprenör så visar många studier att erfarenheter från utbildning i entreprenörskap i tidiga år, påverkar hur framgångsrik en företagare blir.

Under UF-året tränar eleverna genom att - på riktigt - fundera över och arbeta med hur en affärsverksamhet fungerar. Elever, som jag talat med, berättar ofta och passionerat att UF-företagandet kommit att betyda mycket för dem eftersom de - på riktigt - fått arbeta med allt från utformning av affärsplan, kontakt med företagare och rådgivare från näringslivet till hur man löser konflikter som uppstått i UF-företaget under arbetets gång.

Ung Företagsamhet är dessutom utbildning som lönar sig. Karl Wennberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm och Niklas Elert, som disputerade vid samma högskola i fjol har undersökt effekten av utbildning i entreprenörskap. I studien jämfördes elever som drev UF-företag i mitten av 90-talet med en grupp som inte drivit UF-företag men som under samma år hade samma sannolikhet att driva ett UF-företag under sin skoltid.

Deras forskning slår fast att personer som drivit UF-företag tjänar mer som anställd, att de har lättare att etablera sig på arbetsmarknaden och de har, jämfört med kontrollgruppen, startat fler företag. Sannolikheten att starta företag är omkring 20 procent högre bland UF-företagarna. Det visar sig även att de företag som startas av tidigare UF-elever dessutom överlever i högre grad än andra företag.

I regionen Skaraborg driver 25 procent av gymnasieeleverna i en årskull UF-företag under läsåret. 25 procent är en positiv utveckling. För bara något år sedan var siffran 13. Men det räcker inte - jag skulle vilja se att 100 procent av regionens ungdomar får chansen att driva UF-företag. Fler och fler skolledare är glädjande på gång och har med UF-företagande som sin del av sin skolas strategi för att rusta dagens ungdomar för en arbetsmarknad och ett leverne som allt mer bygger på vår förmåga att lösa problem och samarbeta med andra. Entreprenörskapskulturen växer sig starkare och gillas av ungdomar - låt oss inom skola och näringsliv arbeta tillsammans för att ge alla ungdomar chansen att hitta och utveckla sin talang.

Ung Företagsamhet - entreprenörskap på riktigt.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.