17 maj 2015 09:00

17 maj 2015 09:00

Studentjobb i sommar

Stärker hela Skaraborgsregionen

Ett tiotal industriföretag i Skaraborg erbjuder sommarjobb till ingenjörsstudenter vid Högskolan i Skövde.

– Bra för studenterna och viktigt för regionen att det skapas möjligheter för studenter att bli kvar här efter utbildningen, säger högskolans Magnus Holm.

Att sommarjobba med det man utbildar sig till är givetvis perfekt. Man får chansen att känna på branschen och se hur kunskaperna fungerar i verkligheten. För studenterna på ingenjörsutbildningarna – produktions- och maskiningenjörer – finns den här möjligheten sedan något år tillbaka.

Bra samarbete

– Vi har alltid känt att det är viktigt att ha ett bra och nära samarbete med industrin i Skaraborg, säger Magnus Holm, i dag biträdande avdelningschef för Institutionen för ingenjörsvetenskap, men det var tidigare, när han var programansvarig, som arbetet med att utveckla utbildningen tog sin början.

Stannar kvar

– Vi såg ett gemensamt behov med industriföretaget att komma fram till något som gör att ungdomar inte bara växer upp här och går gymnasiet, sedan utbildar sig i Stockholm och Göteborg och kanske aldrig kommer tillbaka, utan också utbildar sig vidare på högskolan och får jobb i regionen.

Att få ett sommarjobba inom produktionsindustrin i Skaraborg kan bidra till detta.

– Vi har ett tiotal partnerföretag i området, bland annat Volvobolagen, Kinnarps och Daloc, och de ställde sig positiva till att studenter kan söka sommarjobb hos dem.

Under sommarveckorna erbjuder partnerföretagen ett 30-tal platser till högskolans ingenjörsstudenter.

– För våra studenter innebär det en jättechans att lära känna ett företag, vad som krävs ute på en arbetsplats och att arbeta med problemlösning i praktiken.

Magnus Holm säger att man givetvis gärna vill ha en attraktiv utbildning, vilket sommarjobben säkerligen bidrar till.

Men det är viktigt att höja blicken.

– Sommarjobben kan leda till något mer.

– Det skapas möjligheter att stärka Skaraborgsregionen och bidrar till att regionen får behålla kompetenta människor