23 maj 2015 06:00

23 maj 2015 06:00

Projekt ger barn förståelse för ekonomi

Hur lär man barn att förstå värdet av pengar? Genom projektet Spara i Skaraborg finns nu ett öppet material som med fakta och humor leder till bra diskussioner i klassrummet.

– Vi vill att barnen ska få ett bra förhållningssätt till pengar, säger Liselott Wendt, projektledare.

Initiativtagare och finansiärer till projektet är Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Sparbanksstiftelsen Alfa. Ett av deras huvuduppdrag är att främja sparande och sparsamhet. Det var så projektet Spara i Skaraborg kom till.

– Stiftelserna vill medverka till att ge barn kunskaper om ekonomi i tidiga år, skapa ett bra förhållningssätt till pengar, säger Liselott Wendt, projektledare sedan hösten 2013.

– Eftersom det står i läroplanen att skolan ska ge barnen kunskaper i just detta ämne ville stiftelserna ha ett inspirationsmaterial som man kunde erbjuda lärare.

Och i en förstudie i Skövde och Skara där lärare och rektorer tillfrågades om ett liknande material kunde vara till hjälp i undervisningen blev svaret ett rungande ja.

Sedan dess har Liselott Wendt, förutom sitt ordinarie arbete på Swedbank i Skövde, arbetat med projektet. Nu finns ett innehållsrikt webbaserat, öppet material som vänder sig till lärare i årskurs 4.

I huvudsak handlar det om fem korta – och humoristiska – filmer där kända Lyckoslanten-figurerna Spara och Slösa medverkar. Filmerna har varsitt tema: Månadspeng, låna, konsumtion, spara och tjäna pengar.

– Det ska vara enkelt för lärarna att använda sig av materialet. Förutom filmerna innehåller det lektionstips som räkneuppgifter exempelvis gällande vad ett barn kostar per månad eller hur länge mamma och pappa måste jobba för att man ska få ha sin mobiltelefon, vad det kostar att gå på restaurang jämfört med att äta hemma.

– Det finns också ett budgetblad där man får lära sig att prioritera sina pengar.

Lärare som har använt materialet har sagt att det lett till bra diskussioner och samtal med eleverna.

– Vi hoppas att det leder till en förståelse för pengars värde. Vi vill att barnen tidigt ska få med sig bra värderingar kring ekonomi. Ingen vill ju hamna i Lyxfällan.