04 jun 2015 18:00

04 jun 2015 18:05

Företagen hoppas på en ljusare höst

Konjunkturen i Västra Götaland är på väg uppåt men läget i Skaraborg är inte lika optimistiskt.

Regionens konjunkturindex presenteras två gånger per år. 1 000, varav 187 i Skaraborg, företag i åtta olika branscher får svara på frågor. Svaren sammanställs och ett konjunkturindex, där noll är normalläget, - 40 respektive +40 är låg- och högkonjunktur, tas fram.

Jämfört med i hösten, då index låg på +6, är läget bättre (+14) i regionen, inte minst på grund av fordonsindustrin, där Volvo med underleverantörer är en viktig motor.

Läget i Skaraborg

Läget i Skaraborg är inte lika ljust, även om indexet (+5) gått upp sedan i höstas (+2) och företagen tror på en uppgång i höst (+14).

– Det finns en positiv utveckling i de flesta branscherna, säger Mats Granér, regionens samhällsanalyschef.

Fordonsindustrin, som spås få ett index på +60 under hösten, står bakom en stor del av optimismen. Maskinindustrin är på väg nedåt, livsmedelsindustrins läge spås bli bättre. Byggindustrin hade en svag konjunktur i höstas. Den har svängt och bedöms som normal i vår. Inför hösten är byggföretagen optimistiska, orderböckerna börjar fyllas och mycket är på gång.

Sällanköpshandeln har sett ökad försäljning och lönsamhet, men konjunkturbedömningarna har försvagats. Handlarna uppger att lagren växt mer än önskat, men under hösten räknar de med ett starkare läge.

33 procent av samtliga tillfrågade företag planerar en ökning av antalet anställda, medan 15 procent funderar på en minskning.

– Det tyder på en fortsatt sysselsättningsökning, säger Mats Granér.

Inom industrin vill 30 procent av företagen öka antalet anställda, medan 20 procent vill minska. Granér betonar att det är ett intressant trendbrott. Inom transportmedelsindustrin är 55 procent av företagen inne på att anställa fler.

I Skaraborg är arbetslösheten 7,4 procent, vilket är 0,5 procentenheter lägre än för ett år sedan. I hela riket handlar det om 7,7 procent och i regionen är 7,0 procent arbetslösa.

Konjunkturindex

Höst -14 Vår -15 Höst -15*

Västra Götaland +6 +14 +30

Göteborg +9 +21 +37

Sjuhärad +2 +13 +28

Skaraborg +2 +5 +14

Fyrbodal -1 +7 +29

*) prognos

Källa: Västra Götalandsregionen