20 okt 2015 20:16

20 okt 2015 20:16

Hovaföretag öppnar i Skövde

Joby Hova öppnar ett försäljningskontor i Skövde. Åkeri- och speditionsföretaget finns nu vid Mariesjöterminalen.

Thomas Larsson tillträdde i måndags tjänsten som försäljningschef för Joby Hova AB och därmed öppnades företagets försäljningskontor i Skövde.

Det ligger vid Mariesjöterminalen och företaget har även två lastbilar stationerade på området där de är hyresgäster hos Olssons.

– Vi har många kunder i området och det passade bra att etablera sig i Skövde. Dessutom bor jag utanför stan och det är långt att pendla till Hova, säger Thomas Larsson.

Kontoret kommer att vara öppet några dagar i veckan, exakt hur många är inte spikat, och resterande tid jobbar Thomas i Hova.

Joby Hova är ett åkeri- och speditionsbolag som inriktar sig på transporter mellan Sverige och Norge. Till Norge körs bland annat papper, isolering och plywood, och till Sverige kommer främst flis till värmeverk i framför allt Skaraborg, Mälardalen och Östergötland.

– De senaste tio åren har företaget vuxit och även satsat på att vara ett speditionsbolag. Nu omsätter vi drygt 90 miljoner kronor och har cirka 30 anställda varav sju är tjänstemän. Vi äger 15 lastbilar och förfogar över 40.

– Vi har inte satt något specifikt tillväxtmål med anledning av etableringen i Skövde men vi har ett generellt mål att växa cirka tio procent per år.

Företaget bildades på 60-talet av Bengt Joby och man ägnade sig då främst åt handel med hö mellan Sverige och Norge. I dag driver Bengts son, Ingemar Joby, företaget.