20 feb 2016 06:00

20 feb 2016 06:00

Robot+människa=sant

SKÖVDE: Nu ska människorna och robotarna börja kommunicera

En robot som operatören kan prata med, och som också kan tolka rörelser.
Det ska nu högskolan och Volvo cars i Skövde jobba tillsammans med.

I dag står de allra flesta robotar på industrierna avskiljda och människorna skyddas genom att roboten står i en bur av nät eller plexiglas.

I framtiden är tanken att robot och människa ska jobba tillsammans, och interagera med varandra.

Snackar med roboten

Högskolan i Skövde, Volvo cars i Skövde och ABB ingår nu i ett EU-projekt tillsammans med 12 andra aktörer i sju länder. Projektet leds av KTH, heter Symbio-tic och har en budget på cirka 60 miljoner kronor.

– Hur kan vi ta bort barriärerna mellan robotar och människor? I dag programmerar man robotar med en maskinkod, men i framtiden ska operatören kunna prata med roboten och ge olika tecken med handen, förklarar Magnus Holm, forskare och biträdande avdelningschef på institutionen för ingenjörsvetenskap, och fortsätter:

– Hur kan automationen stödja en duktig operatör på bästa sätt? Och hur kan vi bygga en miljö där människa och robot kan jobba tillsammans?

Människan är flexibel

Redan i dag har ABB en robot som har skumplast på vissa delar. När roboten stöter emot något eller någon, känner den av det och stannar.

Så ska framtidens robotar också agera, men vara ännu mer avancerade.

– Säg att du ska montera en motor. Då kan du justera din arbetsplats med hjälp av handrörelser. Du kan också be om ett verktyg och roboten, som ser din hand, räcker dig verktyget.

– Det är människan som är den flexibla och kan jobba med exempelvis mjuka slangar och att fästa kablar. Det är svårt att göra för en robot, men maskinen kan stödja människan.

Magnus Holm menar att dagens, och framtidens, industri bygger mycket på speciallösningar. Så att en robot som programmeras för en enda sak, och att göra många exakt likadana exemplar, kanske inte blir lönsam.

– En maskin kostar ett antal miljoner att bygga, och det kostar också för mycket att ändra robotens uppgifter i datorn som styr den. I dag kanske en kabel ska in på vänster sida i motorn, i morgon sitter den på höger sida, som ett exempel.

På väg till framtiden

– I dag jobbar industrin med mindre och mindre volymer, och fler specialtillverkningar. En bilmodell kan exempelvis ha många olika typer av tillval. Roboten kan utföra enkla och tunga uppgifter men människan är alltid den som är den flexibla, och som har kunskapen.

Hans Haavik, teknisk chef på Volvo cars, menar att företaget måste delta i projekt, som exempelvis Symbio-tic, för att kunna följa med in i framtiden.

– Det är en förutsättning för att vi framöver ska kunna utveckla nya koncept och ta lärdom av de tekniker som troligtvis kommer att vara en naturlig del i våra tillverkningsprocesser i framtiden.

Klar hösten 2018

I projektet ska tre demonstratorer byggas.

Den första, och enklaste modellen, byggs i Tyskland. Den andra, och lite mer avancerade, byggs i Spanien. Den tredje och sista, och den mest avancerade modellen, ska stå klar i Volvo cars fabrik i Skövde under senhösten 2018.