19 mar 2016 06:00

24 mar 2016 12:20

Bodbrist i hela Sverige

SKÖVDE: Stora byggen slukar arbetsbodar

Det är stor brist på arbetsbodar i hela landet.
– Det är lite jagande men det har alltid löst sig, säger Christian Hallberg, kundcenterchef på Ramirent i Skövde.
Även Cramo märker av trycket och ligger på en mycket hög beläggning.

Det byggs mycket runt om i Sverige nu och det märks på efterfrågan när det gäller arbetsbodar.

– Det har varit brist i flera år. Vi köper våra bodar av Moelven och de producerar så mycket de hinner. De har gått upp i både fyr- och femskift för att klara leveranserna, säger Christian Hallberg, kundcenterchef på Ramirent i Skövde.

Bodarna slits

Trots att produktionen går på högvarv är det ändå brist på bodar.

– Det är flera mångmiljardprojekt runt om i landet nu. Här i Skövde till exempel, så står det 35–40 bodar vid värmeverket, och de kommer ju att stå där länge. Det kommer att fortsätta så här, i den här byggtakten, de kommande åren i Skövde.

Bodbristen beror både på mängden byggen, men också på att bodarna slits ut.

– En bod håller cirka tio år och sedan skrotas den. Vår bodverkstad i Göteborg behåller bara bottenramen från de gamla bodarna. Bodarna blir allt finare med bättre standard, säger Christian Hallberg.

Löser sig

På Ramirent har de länge haft en bodkoordinator och uthyrningen samordnas nationellt.

Företaget har drygt 14 000 bodar i sin ägo, och då ingår kontor-, dusch- och wc-bodar samt tillfälliga skollokaler.

– Det är lite jagande på bodar, men det har alltid löst sig.

Vet du om byggen har flyttats fram på grund av bodbrist?

– Nej, det inget som jag känner till.

Cramo, som även det företaget har nationell samordning av sina bodar, upplever högt tryck.

– Vi har flest bodar i branschen, cirka 15 000 enheter fördelade över hela landet. Vi har väldigt hög beläggning, framför allt i storstadsregionerna. Just nu är den cirka 80 procent och det är egentligen för högt för att klara en bra logistik och alla förfrågningar, säger Lennart Sundell, distriktschef.

Bostäder saknas

Inte heller på Cramo känner man till några byggen som har behövt flyttas fram på grund av bodbrist.

– Nej, vi löser det.

– Vi är inne i en högkonjunktur när det gäller byggen, det saknas bostäder i hela Sverige och det byggs som aldrig förr. Det är framför allt brist på kompetent arbetskraft samt en viss tröghet i politiska beslut, som bromsar upp byggnationer. Så bodarna är nog ett mindre problem.

Klarar målen

Även Cramo har flera olika typer av bodar, samt moduler för offentlig miljö, exempelvis skolor. De beställer ständigt nya bodar och har märkt att leveranstiderna är längre nu än tidigare.

– Vi ställer höga krav på våra bodar och säljer eller skrotar det som har blivit gammalt. Vi investerar mycket i nya bodar och kommer att klara våra mål.