21 apr 2016 14:05

21 apr 2016 14:05

Företagare tror på framtiden

NÄRINGSLIV

Det finns en starkare framtidstro bland småföretagen i Västra Götaland.

Hälften av småföretagarna tror att försäljningen kommer att öka det kommande halvåret.

Det visar Vismas affärsbarometer som bygger på en enkät bland 1 400 små och medelstora företag. Resultatet är en ökning med 8 procentenheter jämfört med motsvarande mätning i höstas.

– Att småföretagens optimism är starkare än i höstas är ett tydligt tecken på ett stabilare ekonomiskt klimat i landet. De mindre företagen svarar för hälften av näringslivets omsättning och de flesta jobben skapas här, säger Henrik Salwén, vd för Visma advantage.

– Vi ser en ökad nybyggnation som innebär möjligheter för landets småföretagare. Nu vågar allt fler expandera och satsa mer på den egna säljkapaciteten.