30 apr 2016 06:00

13 maj 2016 15:45

Visionen om en ny stadsdel

SKÖVDE: Patric Eriksson lobbar för nytänkande inom näringslivet

Han skissar på en vision om en mikrourban miljö med jobb och bostäder. Samtidigt växer Gothia science park och han för dialog på regeringsnivå om hur staten kan skapa förutsättningar för mindre företag.
Patric Eriksson, vd på Gothia innovation, har inte många lediga stunder.

Han vet inte hur många timmar i veckan han jobbar. Kanske 60 eller så.

– När jag inte är med familjen eller tränar så jobbar jag. Fast vad är egentligen jobb? Exempelvis läser jag inte skönlitteratur utan när jag läser hemma så blir det facklitteratur och branschtidningar.

En ny stadsdel

Patric Eriksson, vd för Gothia innovation AB, har varit med under hela resan med Gothia science park, GSP. Parken har vuxit mycket de senaste åren och nya planer finns ständigt.

Men nu tänker Patric inte bara på nya kontor, utan faktiskt på en ny stadsdel som lever dygnet runt. Han berättar med stor entusiasm, och tar en tuschpenna för att skissa på tavlan i konferensrummet där intervjun med SLA äger rum.

– Med Resecentrum som nav kan vi skapa en mikrourban miljö. Vi har fantastiska möjligheter att skapa en ny stadsdel. Och det ska vara bostäder som alla har råd att bo i. Vi måste tänka helhet om vi ska bli 60 000 invånare, eller ännu fler.

Patric ritar en hästskoformad skiss som börjar, i nedre högra hörnet, vid GSP, fortsätter upp mot Resecentrum och viker av i u-formen ner mot Volvo och Balthazar.

– Och här i mitten har vi en sjö! Det är faktiskt bara 800 meter mellan Portalen och Balthazar.

Kontor och bostäder

Mark finns tillgänglig och redan nu pågår diskussioner med flera aktörer. Patric nämner utrymmet direkt söder om studenthusen i Boulognerskogen där det finns plats för ett hus till. Han nämner långtidsparkeringen och även området öster om GSP, där det finns möjligheter att växa.

– Kreativa hus projekterar nu för nästa bygge men inget är klart än. Diskussioner förs redan med Skövdebostäder, så att vi inte gör en låsning.

Patric pratar om en mix av kontor, bostäder, restauranger och hotell, och han jämför med projekt i London och Lund. Idéerna låter som en motreaktion mot centrumkärnor som töms nattetid då det mest finns kontor och inte längre bostäder där.

– Allt det här syftar till att skapa attraktionskraft så att människor ska kunna börja leva sina vuxna liv i Skövde, och inte flytta härifrån efter studierna.

– I den här typen av levande miljö skapar vi möten mellan människor och det i sin tur skapar nya idéer. Här på GSP har vi alltid jobbat med mötesplatser och det här blir nästa steg.

GSP växer

Den tänkta hästskon har redan börjat formas eftersom GSP just nu håller på att växa på Volvoområdet.

– I U-hallen, samma hus som Balthazar finns i, håller Volvo på att ställa om och där expanderar vi. Vi bygger en ny innovationsmiljö där ingenjörerna ska hålla till, både de som är kopplade till Volvo men även andra företag.

– I första läget blir det cirka 3 500 kvadratmeter, som blir klara nästa år, men vi räknar med att det blir mer.

Möte med ministern

Patric blev nyligen vald till ordförande för SISP, Swedish incubators & science parks. Branschorganisationen har 65 medlemmar som driver ett 80-tal innovationsmiljöer runt om i hela landet. SISP omfattar cirka 5 000 företag som tillsammans har drygt 70 000 anställda.

Som ordförande är det Patrics uppgift att vara en lobbyist gentemot regeringen och myndigheter, och att lyssna på behoven i hela landet.

– Det är viktigt att hitta en balans mellan storstad och landsbygd. Därför var det viktigt för mig att tacka ja, för att vår röst och våra behov ska bli tydliga.

Under Sveriges innovationsriksdag i Åre i början av april träffade Patric närings- och innovationsministern Mikael Damberg, (S).

– Vi pratade bland annat om utmaningarna med den svenska demografin och miljöfrågor, och hur man kan jobba med små och medelstora företag. Med nutidens behov kan vi skapa förutsättningar för nya företag.

Omvänd upphandling

Patric menar att man skulle kunna vända på upphandlingsförfarandet, och det diskuterade han med ministern.

– De som varit med och tagit fram en idé exkluderas ofta i upphandlingen. I stället för att sedan välja ut det företag som har det lägsta priset skulle man kunna välja ut ett företag, säg ett av fem, som har en bra idé och sedan stötta det företaget i sin uppbyggnad.

– Ta järnvägen som exempel. På det sättet skapades ABB, och försvaret skapade Saab.

På mötet diskuterade de även hur statliga pengar kan användas mest effektivt och hur företagandet har stimulerats i Västra Götalandsregionen.

– Han lyssnade på vad jag hade att säga och jag är imponerad av hans kunnighet.