14 maj 2016 06:00

14 maj 2016 09:08

Kontor + bostäder = sant

SKÖVDEBOSTÄDER: Planerar 3 000 nya bostäder fram till 2030

Om fem år skulle planerna på bostäder och fler kontor i Gothia science park kunna vara verklighet på Mariesjö. I första etappen kan det handla om upp till 300 bostäder.

På fredagsmorgonen gästades Näringslivsforums företagarfrukost av Dan Sandén, vd på Skövdebostäder.

Han var där för att presentera företagets affärsplan fram till 2030 som innehåller 3 000 nya bostäder till en kostnad av sex miljarder kronor.

Studentlägenheter

I planen lyfts många områden i Skövde fram och det finns skisser på hur husen kan komma att se ut.

Ett område som är aktuellt är Mariesjö, och då utbyggnaden av Gothia science park, GSP, tillsammans med nya bostadshus. I SLA den 30 april pratade Patric Eriksson, vd för Gothia innovation, om just behovet av att kombinera kontor och bostäder för att skapa en stadsdel som lever dygnet runt.

Dan Sandén trycker särskilt på behovet av studentlägenheter just här.

– Studentlägenheter är bekymmersamt och vi har lovat 100 nya i närtid.

– När det gäller Mariesjö har vi pratat ihop oss med Kreativa hus och GSP, och det är viktigt att samarbeta. I en första etapp handlar det om 200 till 300 lägenheter, och studentlägenheterna är prioriterade.

Tar för lång tid

Dan Sandén berättar att planprogrammet för området startar nu och att det innehåller bostäder. Men det kommer att ta cirka fem år innan allt kan vara klart.

– Planprogrammet tar minst ett år, och detsamma gäller detaljplanen. Sedan ska det handlas upp och byggas. Att bygga ett helt nytt område tar för lång tid så parallellt tittar vi på var vi kan komma fram snabbare.

När det gäller Mariesjö så finns det verksamheter där som måste flytta på sig.

– Det är oundvikligt att vissa verksamheter måste flytta, men då är det viktigt att vara ute i god tid, hantera det bra och försöka göra det bättre för dessa verksamheter.

Linbanan - igen

Under frukostmötet fick det 80-talet personer som sökt sig dit även information om många andra tilltänkta bostadsområden i Skövde.

Även de då och då omtalade planerna på en linbana till Billingehus kom på tal. Enligt Dan Sandén blir kostnaden för en två kilometer lång bana cirka 100 miljoner kronor, vilket han anser är fullt realistiskt.