21 maj 2016 06:00

21 maj 2016 06:00

Svårlöst problem på Nolhagavägen

SKÖVDE: Större trafikmängd än beräknat på Stallsiken

När många vill handla på Stallsiken kan det köra ihop sig rätt rejält i korsningen Nolhagavägen–Norra Metallvägen.
– Vi har svårt att hitta en lösning, säger Anna Möller, chef för enheten gata och natur.

I alliansens budgetförslag finns tre poster som rör Nolhagavägen. Det är korsningen mellan den och Norra Metallvägen, det är allmän kapacitetsökning samt etappen från Mellomkvarnsbäcken till Törebodavägen.

Tog inte höjd

Allt eftersom Stallsiken och Trädgårdsstaden växer, ökar även trafiken till, från och i området. Och just t-korsningen mellan Norra Metallvägen och Nolhagavägen, är hårt belastad.

– Vi behöver göra något, men vi vet inte vad som är rätt, säger Anna Möller, chef för enheten gata och natur.

– Vi har gjort simuleringar för korsningen och varken trafikljus eller en rondell är bra lösningar eftersom de korkar igen Nolhagavägen och låser den stora rondellen. Det här är en fråga som vi brottas med och det finns ingen quick-fix.

Kunde ni inte ha förutsett det här när Stallsiken-området byggdes?

– Det planerades som handelsområde men det var ingen som såg den här typen av etableringar framför sig. Man tog inte tillräcklig höjd för det och utvecklingen blev mer positiv än man förutsett.

För liten rondell

Man har också konstaterat att rondellen på Östra leden, Stallsikenrondellen, inte kommer att räcka till när Trädgårdsstaden är helt utbyggd.

Funderingar finns på att ha en planskild korsning där men kommunen äger inte frågan eftersom det är Trafikverkets rondell. Om Stallsikenrondellen tas bort skulle det kunna bli aktuellt med en rondell vid Nolhagavägen–Norra Metallvägen.

– Med facit i hand hade vi byggt endast en infart till Norra Metallvägen, en fyrvägskorsning längre ifrån Östra leden. Vi har ju en fullstor trafikplats vid bron längre norrut och vi får försöka få folk att vänja sig vid att använda den. Särskilt de som kommer norrifrån.

Se över infarter

Kapacitetsökningen på Nolhagavägen gäller biten från Lillegårdsrondellen till Stallsikenrondellen.

– Vi ska titta på hur vi kan öka kapaciteten. Det kan handla om fler filer och vi ska se över övergångsställen och rondellen vid Mariestadsvägen. Infarterna till Storegården och Rosenhaga har vi också ett behov av att ta hand om, säger Anna Möller.

Avvaktar utbyggnad

Korsningen mellan Elins esplanad och Coop forum har länge varit föremål för diskussion eftersom den är hårt belastad.

– En rondell finns med i budgeten sedan två år, men vi vill inte göra något där innan vi har en helhetslösning. Eurocommiercal properties funderar på att bygga ut Elins esplanad och vi vill avvakta det, säger Stig Johansson, projektledare på Skövde kommun.

Nolhagavägen etapp tre handlar om förlängningen av vägen från Mellomkvarnsbäcken, dit den går i dag, och fram till Törebodavägen. En sträcka på cirka en kilometer.

Antal miljoner i budgetförslaget

Trafikplats Nolhagavägen–Norra Metallvägen 8

Nolhagavägen kapacitetsökning 16

Nolhagavägen etapp 3 20

Rondellen vid Elins esplanad och Coop,

budgeterad sedan två år cirka 15