28 maj 2016 06:00

28 maj 2016 06:00

Skapa en organisation som överlever

SKÖVDE: Forskare om att se värdet av de sociala resurserna

– Jag kan känna en oro för hur det svenska arbetslivet utvecklas.
Thomas Andersson, lärare och forskare på högskolan, menar att arbete tenderar att standardiseras när man i stället borde ta vara på medarbetarnas förmågor.

Generellt sett tycker Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi, att vi i Sverige ska slå oss för bröstet.

– Vi har ett fantastiskt arbetsliv i en internationell jämförelse. I sina bästa stunder visar det på ett väl utvecklat medarbetarskap. Vi har kommit långt och vi ska vara rädda om det.

– Men jag börjar bli orolig när jag ser att det går mot ett ökat chefsstyre. Chefsrollen blir starkare och trenden går mot att arbete blir mer standardiserat.

Skapa ett långt liv

Thomas är en av medlemmarna i forskningsgruppen ”Medarbetarskap och organisatorisk resiliens” på Högskolan i Skövde. Ett tiotal personer i Skövde ingår i gruppen och man samarbetar med Högskolan i Borås.

Resiliens betyder livskraft och anpassningsförmåga, och det handlar alltså om hur man gör organisationer långlivade. I det arbetet har medarbetarskap och de sociala resurserna en stor del.

Hitta en balans

Under rubriken sociala resurser kan man, förutom medarbetarskap, även sätta relationer till facket, kunder, leverantörer och ägare, samt relationer till det omgivande samhället.

Andra faktorer som gör att organisationer överlever och frodas är ekonomiska och tekniska resurser, men Thomas menar att man sätter alltför stort fokus på dem.

– De sociala resurserna är lika viktiga och det gäller att hitta en balans.

Inkludera medarbetarna

Att fokusera mer på medarbetarskap är att utmana vår syn på ledarskap där det blir stort fokus på chefen som individ.

– Merparten av aktiviteten på jobbet sker utan att chefen står bredvid och pekar. Varför gör jag som jag gör? Vad leder mig i arbetet? Det finns även informellt ledarskap på en arbetsplats, både när det gäller att påverka chefen och andra medarbetare.

– Ett sätt att utveckla en arbetsplats är att försöka förstå medarbetarskapet och hur det fungerar, och att inkludera medarbetarna.

Ökat chefsstyre

Thomas menar att det handlar om förtroende för medarbetarna och att de är intresserade av att det går bra för arbetsplatsen.

Men i dag ser Thomas att trenden går mot ökat chefsstyre och att arbeten standardiseras.

– Det är fokus på kortsiktig effektivitet. Medarbetarnas inflytande tas bort och man får tydliga regler som man ska följa i varje situation. Det gör att människor stänger av och följer reglerna i stället för att tänka själva. Det gäller att förhålla sig till regler på ett aktivt sätt.

– Naturligtvis står det i årsredovisningen att personalen är den viktigaste resursen. Men vad menar man egentligen med det?

Inte värdeskapande

Thomas är kritisk mot en del av den administration som pågår i många organisationer och han menar att man ibland ägnar sig åt fel saker.

– Vi lägger mycket tid på att berätta vad vi har gjort, och det är mycket tid som inte är värdeskapande.

– Skolan är kanske det bästa exemplet. Skolan utvärderas utifrån hur mycket dokumentation som finns, och i grunden handlar det om bristande förtroende för medarbetarna.

Thomas är noga med att påpeka att vissa saker naturligtvis måste dokumenteras, men att många organisationer vill ha både hängslen och livrem.

Det forskningsprojekt som Thomas just nu jobbar med handlar om verksamhetsutvecklarnas roll inom vården. Det är en förhållandevis ny roll som ska förbättra metoder och verktyg, och man har sett att yrkesgruppen har svårt att hitta sin plats.