17 jun 2016 09:07

17 jun 2016 09:07

Hur kan hållbarheten bli lönsam?

SKÖVDE: Forskning på högskolan

Kan små och medelstora företag ta ett miljöansvar utan att samtidigt förlora i konkurrenskraft?

En grupp forskare på Högskolan i Skövde ska ta reda på det i projektet ”Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet”, där de i första hand ska koncentrera sig på tillverkande företag.

Många företag, särskilt inom tillverkningsindustrin, upplever en allt hårdare konkurrens och prispress. Samtidigt är många av dem underleverantörer till andra företag och känner därför inte samma hårda tryck från slutkonsumenter att redovisa en miljömässigt hållbar verksamhet.

– Att arbeta med miljöfrågor, åtminstone vid en första anblick, kan av dessa företag ofta uppfattas som något besvärligt och kostsamt. Något som till och med kan äventyra företagets konkurrenskraft, säger Jim Andersén som leder projektet.

Jim Andersén är biträdande professor i företagsekonomi vid Institutionen för handel och företagande.