18 jun 2016 06:00

18 jun 2016 06:00

Företagen i Skövde mår bra

SKÖVDE: Det går bra generellt men det gäller att inte slå sig till ro

Generellt sett går det bra för företagen i Skövde, och det är viktigt att satsa på stadens fortsatta utveckling.
Att stå still är i själva verket tillbakagång, menar David Seiving.

David Seiving är ordförande för Näringslivsforum Skövde. Han har tentaklerna ute bland företagarna och vet hur snacket går.

Hans uppfattning är att det generellt sett går bra för de flesta företag i Skövde. Han lyfter särskilt fram stadskärnan.

Starkt i centrum

– Där är det extra starkt inom handel, restaurang och hotell, och det är jättekul. Där har vi en stark utveckling och det har också aviserats förändringar när det gäller torget och Hertig Johans gata. Tjänstesektorn fungerar också bra.

Inom verkstadsindustrin är det lite mer variationer. En del företag har mycket att göra och andra vittnar om en något sämre orderingång.

Även Handelskammarens rapport visar på en stark konjunktur i Skaraborg.

Vara attraktiv

– Vad det beror på är ju en blandning av faktorer men konjunkturen är just nu stark i hela Sverige och det har vi draghjälp av lokalt.

Många företag i Skövde verkar på en större marknad än den lokala. Men för dem som är knutna till endast Skövde kan Skövdes attraktivitet ha stor betydelse.

– Handel föder handel och det är också viktigt att det händer saker här, och att det finns trevliga aktiviteter.

– Att skapa attraktivitet är en stor utmaning, och vi måste fortsätta med det.

Attraktivitet och boende är inte minst viktiga frågor för företag som är specialiserade inom ett område, och som kanske inte hittar den rätta kompetensen lokalt.

– Då måste man locka folk att flytta hit. Staden måste vara attraktiv och det måste finnas någonstans att bo.

David Seiving menar att det tar lång tid för bostadsprojekt att bli verklighet och mycket av det vi ser byggas i dag grundar sig i beslut som fattades för flera år sedan.

– Tillsättandet av en ny samhällsbyggnadschef är en central fråga, och det är viktigt att den personen har bostadsbyggande högt på sin agenda.

– Kommunen måste jobba med parallella planer och vara lyhörda för dem som är villiga att investera i bostäder.

David Seiving efterlyser en stor satsning i Skövde, något stort som märks och tar plats. Han tar satsningen på Billingen och linbanan dit som exempel.

– Tillväxt är viktigt och att inte utvecklas är att i själva verket tappa när världen runt omkring utvecklas.

Dalar på topplista

Varje år görs en undersökning i Sveriges kommuner och företagare får svara på hur de upplever företagsklimatet i sin kommun.

– Det finns ett mål och ett politiskt beslut om att Skövde ska ligga på topp 30. Förra året hamnade Skövde på plats 69 och under ett antal år har det varit dalande.

– Jag tror att huvudförklaringen till det är byggnationer generellt, att man upplever det som trögt både när det gäller bostäder och utbyggnader.