28 sep 2016 17:14

28 sep 2016 17:14

Temadag om maskinunderhåll

SKÖVDE: Företag lärde sig om tillståndsbaserat underhåll

Många företag ville lära sig mer om hur man optimerar sitt underhåll av de maskiner man använder inom processindustrin, samt inom metallbearbetning. På den temadag som anordnades av Högskolan i Skövde fick företagarna ta del av utställningar och föredrag, och under en speed-dating informerades de om olika produkter.

I ett så kallat tillståndsbaserat underhåll ska man kunna använda all information för att planera underhåll av maskiner vid rätt tidpunkt. Data som samlas in från mätningar och processdata kan tala om en maskins status, hur sliten en del är eller när det är dags för service av en anläggning.

– Man vill inte serva enligt ett fast intervall, utan när det behövs, säger Magnus Holm, avdelningschef för ingenjörsvetenskap på His. Man kan planera sitt servicebehov bättre om man har rätt data och information om maskinens tillstånd.

Under temadagen behandlades metoder och trender samt utveckling på området inom tillståndsbaserat underhåll. Med utställningar och föredrag kunde besökarna lära sig mer om hur man kan effektivisera sitt maskinarbete. Hur framtiden ter sig inom forskningen berättade högskolans Amos Ng.

För process- och metallindustrin är lager en maskindel som kräver service vid olika intervall. Här är olja och smörjmedel en viktig komponent som Europafilter berättade om. Flera företag hade montrar där man berättade om sina produkter som ska kunna bidra till att nå en optimal service. Exempelvis demonstrerade företaget Termisk systemteknik olika värmekameror som visar värmeutvecklingen i en process, man visade även en kamera som används av Volvo för att detektera gasläckage.