15 nov 2016 13:25

15 nov 2016 13:25

Uppåt för handeln

SKÖVDE: Ny undersökning från Handelns Utredningsinstitut

En ökning med sex procent – Skövde visar upp starka handelsiffror för 2015. Förhoppningen är att trenden fortsätter.
– Utveckling av respektive handelsområde och samverkan är nyckeln för fortsatta framgångar, tror Daniel Rapp, Next Skövde.

Den nya undersökningen från Handelns Utredningsinstitut, HUI, gjord på uppdrag av Next Skövde glädjer bland andra Daniel Rapp, affärsområdesansvarig för just handel på Next Skövde.

– En ökning på sex procent känns väldigt bra, det är till och med en större ökning än riket (fem procent) i genomsnitt under förra året.

Han är extra nöjd med ökningen med tanke på att handelindex visade en marginell sänkning för 2014.

– Det berodde till stor del på en sämre utveckling på Stallsiken, men i och med nyetableringar under 2015 så tog området ordentlig fart, och det är också det området som visar den största ökningen under förra året.

Etableringar som uppenbarligen varit populära hos kunderna är Jula, Willys och Elgiganten bidrog till att Stallsiken under 2015 ökade sina handelssiffror med 25 procent – den största ökningen i Skövde. För Norrmalm var ökningen tre procent och Skövde centrum ökade med en procent.

– Att vi har ett bra handelsindex är också ett bevis på att människor tycker att upplevelsen av Skövde i stort är bra, helheten med mat, kultur och andra aktiviteter.

För att den positiva utvecklingen ska fortsätta för Skövde tror Daniel Rapp mycket på att varje område satsar på utveckling och på att försöka vara unika.

– Om varje område arbetar så, de har ju alla olika möjligheter och styrkor, och dessutom samverkar leder det till att handelstaden Skövde totalt utvecklas.

För att få de bästa förutsättningar för den långsiktiga utvecklingen kan det bli aktuellt med en djupare undersökning.

– En där vi mer ingående granskar branscher och kundunderlag och liknande.