23 nov 2016 06:00

23 nov 2016 06:00

Stora skillnader i avgifter för företag

SKÖVDE: Näringslivets regelnämnd har undersökt landets kommuner

– Kommunerna borde kunna lösa det här med erfarenhetsutbyte. Det är inte bra när företagens konkurrenskraft försvagas, säger August Liljeqvist, expert på Näringslivets regelnämnd.

Näringslivets regelnämnd, NNR, har undersökt olika typer av regelverk som styr företagandet. Där ingår exempelvis avgifter och handläggningstider för serveringstillstånd, livsmedelskontroller och bygglov.

Resultatet visar att det finns mycket stora skillnader i landet, något som man menar drabbar företagarna.

– Det är inte bra när konkurrenskraften försvagas i onödan. Om en företagare vill etablera sig i en annan kommun kan denne möta en helt ny värld. Vi vill att de i stället ska kunna lägga energi på att bli kreativa och duktiga på att leverera varor och tjänster, säger August Liljeqvist, expert på NNR.

August Liljeqvist tar ett enkelt bygglovärende som exempel. I Sverige tar den billigaste kommunen 5 000 kronor och den dyraste 170 000. I Skaraborg tar den billigaste kommunen, Essunga, 9 800 kronor medan den dyraste, Skara, tar 59 000.

Alla kommuner, däribland Skövde och Hjo, har inte svarat på alla enkätfrågor, så det finns viss felmarginal.

– De olika avgifterna beror på olika taxestrukturer men vi menar att kommunerna tillämpar plan- och bygglagen på olika sätt. Kommunerna borde kunna lösa det här med erfarenhetsutbyte, och vi kan skapa plattformen för det.

– Men det är känsligt att säga till handläggare i en annan kommun att de har fel.

Även kostnaderna för livsmedelskontroller skiljer sig mycket åt, och kommunerna gjorde helt olika bedömningar av behovet av tillsyn i exempelbutiken. Den bedömningen ligger till grund för vad företaget får betala.

– Företagarna vill också att kommunerna tar betalt för det jobb de faktiskt utför, och inte enligt det abonnemangssystem som gäller nu.

Spannet i livsmedelskontroll för exempelbutiken var i Skaraborg 4 750 kronor – 17 600 och i landet 2 600 kronor – 28 000, per år.