05 dec 2016 16:46

05 dec 2016 17:36

Jobbar för lägre energiförbrukning

SKÖVDE: Skövdebostäder ser ut att klara målet i Skåneinitiativet

Skövdebostäder har sänkt sin energiförbrukning med 20 procent sedan 2007.
– Vi spänner bågen och ska sänka med ytterligare 20 procent till 2019, säger Tomas Haakon, teknisk förvaltningschef.

I lördags berättade SLA om företaget Pegil i Skultorp, som tillverkar ventilationsaggregat, och det kommunala bostadsbolaget i Västerås som har köpt dem.

Bostadsbolaget Mimer har sänkt sin energiförbrukning med 22,9 procent och är bland de bolag som har lyckats bäst i Skåneinitiativet.

Även Skövdebostäder deltar och kommer att nå målet på 20 procent när mätperioden är slut vid årsskiftet.

– Just nu ligger vi på 20,1 procent och prognosen när året är slut ligger på 20 procent, säger Tomas Haakon, teknisk förvaltningschef på Skövdebostäder.

För att nå målen har Skövdebostäder både investerat och optimerat befintliga system. Till stora delar handlar det om att återvinna värme från ventilationen och att på ett effektivt sätt använda den till varmvatten och element.

– Vi har bland annat investerat i frånluftsvärmepumpar som nu även ger radiatorvärme och inte endast tappvarmvatten som tidigare.

– Vi har också trimmat in befintliga anläggningar så att de blir så effektiva som möjligt.

Solceller för el

Solcellsanläggningar för att producera el är aktuella, framför allt på Aspö, men även i andra bostadsområden.

– Nya bostäder, till exempel Fältspaten och Aspö, har mycket låg energiförbrukning medan den är större i 40- och 50-talshusen.

2014 satte Skövdebostäder upp ett nytt mål och det är att sänka energiförbrukningen med ytterligare 20 procent till 2019.

– Vi fortsätter investera i frånluftsvärmepumpar, solceller och nyproduktion.

Skåneinitiativet lanserades av Sabo, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. Det dryga hundratalet kommunala bostadsbolag som anslöt sig skulle minska sin energianvändning med 20 procent till år 2016.

Skövdebostäder var inte med från början men utgår från samma basår som alla andra, det vill säga 2007.