25 feb 2017 06:00

25 feb 2017 06:00

Branschen stöttar utbildning på Uddetorp

SKARABORG: Stor brist på lantbruksmekaniker

Det råder stor brist på lantbruksmekaniker och branschen i Skaraborg går samman för att stötta utbildningen på Uddetorp.
– Vi kan ställa upp med moderna maskiner, säger Carl Lindell, vd för Axima.

Tekniken i lantbrukets maskiner blir alltmer avancerad och i branschen råder det stor brist på välutbildad personal med rätt kompetens.

Fem maskinhandelsföretag i Skaraborg har därför gått samman för att stötta utbildningen på Uddetorp.

Alltmer komplicerat

– Det var skolan som tog initiativ till ett möte och vi företagare är väldigt intresserade av att utöka samarbetet. Vi kan erbjuda praktikplatser som kan leda till anställning, och vi kan även ställa moderna maskiner på skolan, förklarar Carl Lindell, vd för Axima som är ett av de aktuella maskinhandelsföretagen.

Axima finns på tio orter i, till största delen, Västra Götaland, bland annat i Skövde. Övriga företag som deltar är Gunnars maskiner, Lantmännen, KL och Swedish agro.

Carl Lindell berättar att maskinerna blir mer och mer komplicerade, och att branschen behöver folk med specialkompetens inom exempelvis gps, el och hydraulik.

Lyfta yrkets status

– Det är oerhört kostsamt för en skola att hyra de här maskinerna, men de kan vi ställa upp med. Vi kan även engagera oss i utbildningsplanen och se till att lärarna får tillgång till servicelitteratur. Lärarna måste också förkovra sig i allt nytt.

Inom branschen vill man lyfta yrkets status och man vill även locka ungdomar som inte har lantbruksbakgrund.

– Det är alltid bra att ha en blandning av människor på utbildningarna. Dessutom är de mekaniker som inte har egna gårdar mer flexibla under exempelvis skördeperioden.

Carl Lindell är ordförande för branschorganisationen Maskinleverantörerna, och han får rapporter om samma problem runt om i landet.

Han uppskattar att samtliga företag i Västra Götaland kan anställa mellan 20 och 25 personer årligen över en femårsperiod.

Anders Benjaminsson är rektor på Uddetorp och tycker att samarbetet är win-win. Skolan ökar kvaliteten på utbildningen, och branschen får den kompetens som efterfrågas.

– Vi måste ha en bra utbildning på moderna maskiner. Det är viktigt att det finns bra service när det behövs eftersom så dyra maskiner inte får stå stilla.

– Ett samarbete är nödvändigt. Vi får stöttning på lärarsidan från branschen och det är mycket viktigt för utbildningen att ha tillgång till bra praktikplatser.

Öka antalet

Anders Benjaminsson beskriver den nuvarande utbildningen i maskinteknik som ett direkt resultat av samarbetet.

Nu går cirka tio elever per årskurs den inriktningen och man hoppas på att kunna öka det antalet. Skolan ska även försöka starta en vuxenutbildning i maskinteknik till hösten.