31 maj 2017 11:43

31 maj 2017 11:43

Serneke bygger nya Pergolan

SKÖVDE: Totalentreprenaden värd 99 miljoner

Göteborgsbaserade Serneke vann upphandlingen av nybygget Pergolan på Gothia science park. Totalentreprenaden är värd 99 miljoner kronor.

– Vi fick in fem anbud vilket vi är väldigt nöjda med. Det är ett stort och dyrt projekt men vi kommer att hålla budgeten, säger Karolina Sahlström, vd för det kommunala bolaget Kreativa hus Skövde AB.

Drivbänken ska bort

Totalentreprenaden avser huskroppen som tillför Gothia science park 6 380 kvadratmeter kontorsyta på platsen där Drivbänken är placerad nu. En tillfällig modullösning som ska bort före den planerade byggstarten i oktober.

– Jag hoppas vi slipper riva den för det medför kostnader, utan målsättningen är att någon kommer hit och hämtar den och den ska göra nytta på en ny plats, säger Karolina Sahlström.

Hela projektet för Pergolan beräknas till drygt 165 miljoner kronor, som kommunstyrelsen gett klartecken till.

Nya p-platser

Utöver husbygget behöver området tillföras parkeringsplatser.

– Vi tittar på lite olika lösningar. Det kan bli ett parkeringsdäck eller garage, säger Sahlström.

Kreativa hus Skövde AB är ett helägt kommunalt bolag vars uppdrag är att tillhandahålla lokaler för expansion och nyetableringar för företag i GSP.

I dag äger bolaget Tegelbruket (2001), Växthuset (2004), Drivbänken (2007), Makerspace (2013) och E8 (2013). Totalt förfogar bolaget över cirka 10 000 kvadratmeter lokalytor.