05 jul 2017 19:45

05 jul 2017 19:45

Vill öka förtroendet för återvinning

SKÖVDE

De flesta Skövdebor är nöjda med hur återvinningen fungerar i kommunen men tre av tio invånare säger sig inte tro eller är tveksamma till att materialet återvinns.

Sifo har på uppdrag av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, gjort en undersökning om vad svenskar tycker om lösningarna för återvinning.

Man frågade också vilket förtroende invånarna har för återvinningen.

Vill öka kunskapen

85 procent av Skövdeborna är nöjda med återvinningen i kommunen, och det är ingen skillnad mellan dem som bor i tätorten och dem som bor på landet.

I Skövde använder merparten oftast en återvinningsstation för att lämna förpackningar och tidningar. I övrigt använder man miljörum, en lösning som finns i flerbostadshus, eller lämnar avfallet på en bemannad återvinningscentral.

Undersökningen visar att det finns ett tydligt samband mellan tillgänglighet och nöjdhet. De som tycker att återvinningslösningarna är tillgängliga och enkla att använda i vardagen är nöjda totalt sett.

Utrymmesbrist i hemmet är en av anledningarna till att man inte återvinner mer, enligt undersökningen.

På Stallsiken, nära Willys, ska FTI öka tillgängligheten genom att öppna en ny återvinningsstation och man hoppas att den ska vara på plats under hösten.

När det gäller förtroendet visar resultatet att det finns en del att göra. Tre av tio kommuninvånare säger sig inte tro eller är tveksamma till att materialet återvinns. Lösningen på det kan enligt FTI vara att öka kunskapen om vad som händer med förpackningarna man lämnar samt att bemöta vanliga myter kring återvinning.

Sifo genomförde undersökningen i 18 kommuner, däribland Skövde, och man telefonintervjuade totalt 7 500 personer.