22 aug 2017 11:16

22 aug 2017 11:16

Flobyfabriken blir kvar inom Volvo

NÄRINGSLIV: Amtek blir Automotive Components

Volvo Cars komponentfabrik i Floby blir kvar inom företaget. Efter den misslyckade affären med indiska Amtek bildas i stället ett nytt dotterbolag, Automotive Components, skriver DI.

I april tidigare i år kunde SLA avslöja att Volvo Cars återtagit kontrollen över fabriken som sedan 1957 tillverkar nav, bromsskivor och vevstakar för både personbilar och lastbilar. Detta sedan den indiska Amtek-gruppen inte lyckats fullfölja sin betalningsplan efter övertagandet av fabriken vid årsskiftet 2016.

Nytt dotterbolag

Efter återtagandet var ambitionen att Volvo skulle sälja fabriken till en ny utomstående aktör, men så blir icke fallet. Enligt Dagens Industri, DI, har Volvo Cars bildat ett nytt dotterbolag där fabrikens verksamhet stannar inom företaget.

– Vi har utrett olika alternativ, men tidsaxeln och en del andra saker talade för att vi tog tillbaka fabriken. Det var helt enkelt det bästa alternativet för att säkra produktionen och leveranserna, säger Oskar Falk, platschef i Skövde och styrelseordförande i det nya bolaget, till tidningen.