29 aug 2017 20:04

29 aug 2017 20:04

Företagen ser ljust på hösten

NÄRINGSLIV: Fortsatt stark konjunkturutveckling

Än syns inga mörka moln på den västsvenska konjunkturhimlen. Näringslivet ser fortsatt ljust på framtiden visar den senaste konjunkturindikatorn från Västsvenska Handelskammaren.

En hög konsumtion i kombination med fortsatt låga varseltal och konkurser indikerar att den Västsvenska konjunkturen fortsatt går för högtryck, enligt den senaste indikatorn från Västsvenska Handelskammaren som presenterades under tisdagen.

I Skaraborg ser företagen fortsatt ljust på konjunkturutvecklingen, trots att det nu varit högkonjunktur under relativt lång tid.

Fortsatt tillväxt

– De flesta konjunkturindikatorerna ligger även efter sommaren kvar på höga nivåer, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren, i ett pressmeddelande.

– Västsverige har mycket god tillväxt och sysselsättningen har inte stannat av. Vi har under lång tid nu haft lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna, fortsätter Trouvé.

Enligt Handelskammaren är företagspanelen i Skaraborg är fortsatt optimistisk om konjunkturutvecklingen, både på kort och lång sikt.

– Det går i linje med konjunkturen. Samtidigt ser vi en kompetensbrist som är enorm vilket på sikt riskerar att tillväxten stannar upp, säger Bjarne Pettersson regionchef i Skaraborg.

– Näringslivet går för högtryck och det investeras för fullt, men hittar inte företagen rätt kompetens riskerar det den starka högkonjunktur vår region för närvarande befinner sig i. Samtidigt måste det finnas en beredskap för att konjunkturen kan vända nedåt, säger Pettersson.