05 sep 2017 14:44

05 sep 2017 14:44

Så går det för handeln i Skövde

EKONOMI: Nya siffror

Omsättningen för handeln i Skövde ökade under 2016 men tre procent jämfört med året innan. En utveckling som är bättre än genomsnittet i riket.
Inte minst centrumhandeln hade på flera områden en positiv utveckling.

Nyligen presenterades nya siffror i Handeln i Sveriges databas som bygger på SCB:s regionala omsättningsstatistik och företagens momsredovisning.

Där framgår att omsättningen för detaljhandeln i Skövde steg med tre procent från 2015–2016. I riket i stort var motsvarande siffra två procent.

Där framgår också att Skövde har ett positivt handelsindex. Det vill säga att fler än de som bor i kommunen handlar i densamma. Skövdes handelsindex ligger på 125 totalt, varav 161 sällanköpsvaror och 111 dagligvaror, där 100 innebär att köpkraften är exakt lika stor som invånarantalet.

Branschorganisationen Fastighetsägarna har nyligen också presenterat sin rapport Cityklimatet som visar hur kommunernas stadskärnor har gått handelsmässigt.

Den visar bland annat hur stor marknadsandel av kommunens handel som just görs inom stadskärnan. I Skövde 2016 hade centrumhandeln 25 procent av marknaden när det gäller detaljhandeln och då 29 procent av sällanköpsvaror och 20 procent av dagligvaror.

Tuffare 2017

Totalt sett har omsättningen i centrumhandeln ökat med 2,7 procent.

Framförallt är det hotellbranschen som gått framåt med 13 procents ökning men även detaljhandeln restaurangerna hade en positiv utveckling.

– Det är såklart väldigt kul att se, säger centrumledaren Gustaf Wikblom.

Han aviserar dock att det kan bli tuffare i nästa års rapport.

– 2017 har hittills varit tungt. I Skövde finns mycket handel kring mode med kläder och skor och där har det varit en negativ utveckling, även på riksplanet, säger han.

– Men samtidigt har vi ett väldigt bra löpande tryck med butiker och andra verksamheter som vill etablera sig så det ser bra ut för Skövde city.