07 sep 2017 09:17

07 sep 2017 11:13

Företag har framtidstro

SKARABORG: Småföretagsbarometern 2017

En stark konjunktur för småföretagare men en minskad tillväxt. Så ser situationen ut i Skaraborg enligt Småföretagsbarometern 2017. Men flera företagare i Skaraborg upplever ändå en fortsatt tillväxt.

Med syftet att tala om den nya Småföretagsbarometern och få exempel på hur situationen ser ut i Skaraborg träffades flera företag i Skövde på onsdagen.

Minskad tillväxt

Enligt Småföretagsbarometern pågår en stark konjunktur för företagare i Skaraborg.

Men samtidigt som rapporten visar en positiv konjunktur så har tillväxten i Skaraborg minskat i jämförelse med året innan.

– Den har minskat något och Skaraborg sticker ut i jämförelse med de andra länsdelarna. Ett hinder man upplever är kompetensförsörjningsbrist, förklarade Linda Söderlund från Företagarna Västra Götaland.

Rapporten skapas av Sparbankens riksförbund, Företagarna och Swedbank. De två sistnämnda företagen representerades av Linda Söderlund respektive Conny Jacobsson vid presentationen av rapporten.

Under presentationen var också flera företagare på plats. Bland annat närvarade Marcus Dyberg från Zerva AB, som är en leverantör av städ och hygienprodukter, som konstaterade att man inte upplevt en sämre tillväxt.

– Vi ser att vi är i en högkonjunktur där vi ständigt växer uppåt.

Även Åsa Vlk som är hotelldirektör på Nordic Choice Hotel och Jan Fröjdh på Tibrokök som också var med under presentationen menar att man inte märkt av en stagnation inom tillväxten.

– Vi har anställt ganska mycket de sista åren så det stämmer inte för vår del, konstaterade Jan Fröjdh.

Ljus framtid

Enligt rapporten ser samtidigt småföretagarna positivt på framtiden och sju av tio företagare upplever att det finns goda möjligheter till expansion.

– Småföretagen står för 27 procent av de kommunala intäkterna så att de har en hög tilltro för framtiden är positivt för Skaraborg, menar Linda Söderlund.

  • Joacim F Kaiberger