16 sep 2017 12:00

16 sep 2017 12:00

Spår ljus framtid för limträ

TÖREBODA/SKÖVDE: Trähusen i Frostaliden tillverkas på Moelven

På världens äldsta limträfabrik ser man ljust på framtiden. Flerbostadshus i trä blir alltmer populärt och försäljningen ökar kraftigt.
Ett av projekten är Frostaliden i Skövde och dit levererar Moelven Töreboda till tio hus av tolv.

Hall, efter hall, efter hall är fyllda med limträprodukter som ska levereras till olika beställare. Moelven Törebodas lokaler är enorma, men det krävs också mycket utrymme för de stora träkonstruktionerna.

– Det ska till Skövde, det också, och det här med.

Vd:n Johan Åhlén visar runt i lokalerna. Just nu finns här många beställningar som är på väg till bygget av flerfamiljshusen i Frostaliden.

– Dit levererar vi till tio hus av tolv.

Kranarna öppnades

Företaget, där det arbetar cirka 150 personer, säljer till hela landet och har stora projekt på gång även i Örebro och Linköping.

Johan berättar att klimatmöten har bidragit stort till företagets framgångar. Det är mer miljövänligt att bygga hus i trä, och beslut måste få konsekvenser.

– 2016 fick vi ett riktigt genombrott och det var som att kranarna öppnades. Nu går 25 procent av allt vi gör till flervåningshuskonceptet, och jag har goda skäl att tro att det kan gå upp mot 50 procent.

– Framtiden ser mycket ljus ut.

Betong stabiliserar

Studier som Johan hänvisar till säger att hus av trä belastar miljön mindre, och släpper ut mindre koldioxid än betonghus, sett till hela livscykeln. När det gäller hållbarheten menar han att det inte finns någon skillnad mellan trä och betong.

Men det finns en annan stor skillnad. Vikten.

– Om husen bara är gjorda av trä så blir de för lätta och står inte stilla när det blåser. Därför används betong till stabiliserande element, till exempel trapphus och hisschakt.

Förbjöds efter bränder

Under lång tid byggdes inga flerfamiljshus i trä, och Johan menar att vi tappade många års utveckling. Även om anledningen till stoppet var förståelig.

– På grund av alla stadsbränder så förbjöd man i slutet av 1800-talet trähus som var högre än två våningar. 1994 togs förbudet bort då man ansåg att man kunde klara brandsäkerheten.

– Skepsisen var stor, och även vanans makt när det gällde att bygga i betong.

I dag är det stommen i husen som är av trä. Ytterväggarna är av annat material av brandsäkerhets- och underhållsskäl.

Skog och ost

Men hur kommer det sig att världens äldsta limträfabrik ligger i Töreboda?

1906 tog en tysk byggnadskonstruktör patent på limmade träkonstruktioner och 1917 köpte en norrman rättigheterna. Tillverkningen startade i Norge men flyttade 1919 till Töreboda.

– Han letade nog efter det perfekta stället för sin fabrik. Den ligger fortfarande på samma ställe, precis mittemellan Västra stambanan och Göta kanal.

Här fanns det också bra tillgång på skog och limingrediensen kasein som är en restprodukt av ost- och mjölkproduktion.

I dag är receptet på lim helt omgjort.

Filéer från granar

Limträ görs alltid av gran, och består av flera brädor som limmas ihop.

– Först sorteras stockarna och sågas. Sedan sorterar man ut de starkaste brädorna, och blandar de starkaste brädorna från olika stockar. På så sätt får man så att säga filén ur flera träd som man limmar ihop till en superstock, förklarar Johan.

– Beroende på vad man ska ha det till så finns olika dimensioner när det gäller tjocklek, bredd och längd.

Forskningsprojekt

Limträkonstruktioner används ofta till badhus, ishallar och broar, och fabriken i Töreboda har bland annat levererat gång- och cykelbroarna vid Rosenhaga och studentskrapan.

2009 lanserade Moelven Töreboda sitt eget byggsystem, Trä8, just för flerbostadshus, och namnet syftar på att det klarar åtta meters fri spännvidd.

Just nu deltar företaget i två forskningsprojekt med bland andra Chalmers och Jönköping university.

Det ena projektet handlar om att utveckla och standardisera Trä8, och det andra handlar om akustik och att skapa så bra ljuddämpning i lägenheterna som möjligt.