23 sep 2017 14:00

23 sep 2017 14:00

Möbelstaden satsar på framtiden

TIBRO: Undersöker möjligheterna till en branschskola

Sista helgen i september är det som vanligt dags för möbeldagarna i Tibro. Men hur ser framtiden för möbelföretagen ut?
Magdalena Svedlund, vd för Intibro, tror att vinnarna är företagen som har en tydlig strategi.

Nästa lördag och söndag slår 16 möbelföretag i Tibro upp portarna till sin årliga fabriksförsäljning. Tre av dem välkomnar även besökare till sina fabriksvisningar.

Antalet är ungefär som det brukar, även om de deltagande företagen varierar från år till år.

Popup-affär

– Några hinner helt enkelt inte vara med eftersom de har så mycket att göra. Men överlag är företagarna nöjda med upplägget, och de vill ha kvar båda dagarna, säger Magdalena Svedlund, vd för Intibro och projektledare för möbeldagarna.

– Det är häftigt att det kommer hit så mycket folk, och det blir lite fest här i Tibro de dagarna. Företagarna tycker att helgen är viktig eftersom många kommer, och de kan sälja visningsexemplar och prototyper.

Något som förändras för varje år är popup-affären i Inrediahuset.

– Hit bjuder vi hantverkare och designers som vi hjälper med marknadsföring. De säljer sina produkter här, det kan vara glas, keramik och textilier, och det är ofta enmansföretag. Alla är välkomna, och vi får hit företagare från bland annat Borås och Göteborg.

Även företagsutställningen i Inredia förändras. Den byggs nu om, och kommer att vara klar lagom till nästa helg.

Framtidens jobb

Magdalena vill verkligen tro att Tibro kommer att vara ett möbelcentrum även i framtiden, men då vill det till att ha strategier, och att locka unga till jobben.

Som ett led i detta har man fått 3,2 miljoner kronor från europeiska socialfonden, ESF, för att under ett och ett halvt år genomföra en förstudie som undersöker behovet av en branschskola.

– Vad behöver företagen om tre år, och om fem? Vilka är framtidens jobb? Vi måste se behoven i tid så att folk hinner utbilda sig. Företagen måste kunna anställa rätt kompetens och den största utmaningen blir att locka unga till branschen.

Magdalena berättar att industrierna utvecklas, och att nya typer av yrken inom exempelvis digitalisering, marknad och sälj, dyker upp.

Klar strategi

För 50 år sedan fanns det mellan 80 och 100 möbelföretag i Tibro, och i dag är det cirka hälften. Då räknar Magdalena in fabriker, underleverantörer, butiker och transport.

Hon tycker att det är svårt att sia om framtiden, om företagen kommer att öka eller minska i antal, men hon tror att klimatfrågan kommer att tala för Tibros fördel.

– De som har en klar strategi kommer att klara sig, tror jag. Vi kommer att nå en punkt där det på riktigt blir viktigt med korta transporter, arbetsförhållanden och spårbarhet, och att företagen tar ansvar och exempelvis jobbar med återvinning.

Sneglar på Borås

Designen ingår i det resonemanget, och den måste i framtiden vara hållbar, både klimatmässigt och rent fysiskt, tror Magdalena och poängterar att även formspråket måste vara unikt för varje specifikt företag.

Tibro sneglar nu på Borås där de har en branschskola, Nordiska textilakademin.

– Vi tittar på vad de har gjort, och hur vi kan applicera det i vår bransch.