30 sep 2017 06:00

30 sep 2017 06:00

Spelföretaget som vill förändra

SKÖVDE: IUS innovation vill växa i Skövde

IUS innovation planerar att växa och har flyttat till större lokaler i GSP.
De jobbar med att förändra och förbättra miljön, skolan och vården med hjälp av så kallade serious games.

IUS innovation, som är ett IT-inriktat konsultföretag, har sitt huvudkontor i Göteborg. Nästan direkt då företaget startades 2011 började samarbetet med spelutvecklare på Gothia science park, GSP, i Skövde.

– När vi startade föddes tanken på att förändra och förbättra skolan. Vi kom då i kontakt med fem spelutvecklare här i Skövde som hade startat ett företag inom serious games. Företaget införlivades i IUS och tillsammans utvecklade vi Zcooly-spelen, berättar Mathias Myrén, vd för IUS.

Med serious games menas dataspel med ett annat syfte än ren underhållning.

Hitta talanger

I dag har IUS tolv anställda i Skövde och 37 i Göteborg. Företaget har även kontor i bland annat Oslo, Stockholm och Silicon valley.

– I Silicon valley finns vi i Nordic innovation house, och vi håller på att etablera oss i USA. Främst när det gäller Zcooly.

IUS har flyttat några gånger inom GSP och har nu lokaler i huset E8. Det är rejält luftigt och man planerar att växa. Företaget har inga exakta mål utan det blir efter behov.

– Vi tror starkt på att vara här i parken och samarbeta med högskolan för att hitta talanger.

Skolspelen är klara

IUS har tre fokusområden: roligt lärande, hållbart resande samt smart hälsa.

I samarbetet med skolan har man fokuserat på matematik och programmering. I dag finns det elva Zcooly-spel för årskurserna F-6, och läroplanen är inbyggd.

– De är särskilt lämpliga för barn med koncentrations- och inlärningssvårigheter. De spelar ett spel, men kanske inte tänker på att de samtidigt lär sig matte.

– I framtiden har vi som ambition att utveckla Zcooly så att det täcker in hela grundskolan, och även andra ämnen.

Zcooly-spelen är klara och finns i appstore och google play.

Trigga ett beteende

När det gäller hållbart resande samarbetar företaget med Västtrafik, som är den största uppdragsgivaren, samt Samtrafiken, som ägs av 38 trafikföretag.

Man har även påbörjat ett samarbete med lokaltrafiken i Oslo och även Danmark kan komma att bli aktuellt.

– När det gäller kollektivtrafiken gör vi inga spel utan vi använder oss i stället av spelmekanismer för att trigga ett beteende.

Åka mer kollektivt

Ett område som IUS har specialiserat sig inom kallas kombinerad mobilitet. Det går ut på att sätta ihop en tjänst som kombinerar olika färdsätt, så att fler kan välja bort bilen. Det kan handla om samåkning, bilpooler, cyklar och kollektivtrafik.

– Säg att du ska åka till jobbet en viss tid. Du beställer tiden och vart du ska. En granne kanske hämtar upp dig, kör dig till ett ställe där du hyr en cykel och att du sedan cyklar till bussen. Allt ingår i ditt abonnemang.

Spelmekanismerna som används för att trigga beteendet handlar om att du samlar poäng, antingen om du hjälper andra eller om du åker kollektivt.

En variant, som det finns en pilotversion av, går ut på att förenkla tjänsteresor för företag så att fler åker kollektivt.

Spel om vård

Det tredje området handlar om sjukvård och hälsa. Företaget har bland annat samarbetat med Högskolan i Skövde, och skapat ett spel för personalen i den palliativa vården där olika situationer som man kan ställas inför tas upp.

IUS arbetar också med aktivitetsspel där företag till exempel kan få anställda att motionera mer, göra klimatsmarta val i sin vardag eller äta sundare.